Nyhedsbrev nr. 2 fra Vikingeskibsmuseet februar 2006

Indhold:

- Skuldelev 2

- Vikingeskib med i kulturkanon

- Vinterferien på Vikingeskibsmuseet

- Udstilling om marinarkæologi på Museumsøen

- Museumsfaglig chef Jan Bill fratræder 1. januar 2006

- Museets nye organisation

- Gratis adgang for børn og unge

-------------------------------------------------------------------- 

Skuldelev 2

Vikingeskib med i kulturkanon

Den 24. januar 2006 blev det offentliggjort at Kulturministeriets kanonudvalg for design og kunsthåndværk har valgt Skuldelev 2 som et blandt 12 værker i deres kulturkanon.

I udvalgets beskrivelse af Skuldelev 2 hedder det blandt andet:

"I dag kan vi umuligt vide, hvordan vikingerne har opfattet forholdet mellem form og funktion. Eller mellem dekoration og religion. Var det vigtigt for dem, at skibene var smukke af religiøse grunde, eller af de samme grunde, som vi i dag værdsætter skønhed? Det er umuligt at sige. Men det er til gengæld helt indlysende, at den organiske helhed af konstruktion, form og funktion i “Havhingsten fra Glendalough”, som Vikingeskibsmuseet kalder deres rekonstruktion, er helt utroligt effektiv." Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.

Vraget af Skuldelev 2 kan ses sammen med de øvrige Skuldelevskibe i Vikingeskibshallen, mens rekonstruktionen af skibet Havhingsten fra Glendalough står foran museet. Til sommer vil rekonstruktionen kunne ses under sejl i Roskilde Fjord, på Kattegat og i Skagerrak. Skibet sejler også til Tønsberg i Norge, som en del af træningen til den store rejse over Nordsøen i 2007, hvor Havhingsten skal til Dublin.

Viden Om

Inden da er det muligt på DR2 i programserien ”Viden Om” den 7. februar kl. 20 – 20.30 at se programmet Vikingeskibet vender tilbage om museets sejladsprojekt med rekonstruktionen af Skuldelev 2.  

Vinterferien på Vikingeskibsmuseet

I vinterferien er der hver dag fra kl. 11-17 mulighed for at se, hvordan tov blev fremstilet i vikingetiden – og for selv at prøve at være ”reblægger”.

Bast fra træet lind, hampegarn og hestehår er nogle af de materialer, der kan blive til tovværk og som man kan prøve kræfter med og se tovværk af.

Aktiviteten foregår i aktivitetsrummet Anløbsbroen i Vikingskibshallen, hvor der også er mulighed for at klæde sig ud som viking og for at gå ombord i en model af et krigsskib med udrustning og et handelsskib fyldt med varer.

Der er gratis entre for alle børn og unge under 18 år.

Udstilling om marinarkæologi på Museumsøen

I ”Det arkæologisk værksted” på Museumsøen foretages dokumentation af arkæologisk træ, der renses og opmåles. Museets publikum kan besøge værkstedet, hvor de kan følge med i arbejdet. Det arkæologiske værksted vil de næste måneder blive ombygget og nyindrettet. Værkstedet vil åbne igen til maj og give de besøgende en endnu bedre mulighed for at få indblik i dokumentationen af arkæologisk skibstømmer og i konservatorernes arbejde med fundene fra den danske havbund.  

Museumsfaglig chef Jan Bill fratræder 1. januar 2006

Jan Bill fratræder ved årets udgang sin stilling som museumsfaglig chef, og indtræder i perioden 1.1. - 31. 8. 2006 i en seniorforskerstilling ved museet. Det sker efter en fælles beslutning, og i erkendelse af, at der ikke er enighed om udviklingen af den overordnede vision for museet, og den deraf følgende vision for det museumsfaglige område og dets organisering.

Stillingen som museumsfaglig chef blev oprettet i juni 2003, kort før nedlæggelsen af Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter og overførslen af Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser til Vikingeskibsmuseet.

Da Jan Bill tiltrådte stillingen, var det bl.a. på grundlag af en fælles vision om at udvikle et museumsfagligt område, der kunne løfte arven efter det internationalt berømmede "Roskilde-miljø". Der blev derfor formuleret en vision for museet, som bl.a. omfattede en bred målsætning (Danmarks museum for mennesket, skibet og havet) og en ambition om - i lighed med Forskningscenteret - at blive det internationalt førende forskningsmiljø for marinarkæologi. Visionen har imidlertid ikke været frugtbar. Museet kan ikke inden for den eksisterende budgetramme opbygge et forskningsmiljø, der opfylder den brede faglige målsætning, og som samtidig er internationalt førende.

I forbindelse med det igangværende strategiplanarbejde har museet derfor valgt at formulere en mere fokuseret målsætning (Danmarks museum for nordisk skibs- og bådebygningskultur...). Samtidig er det besluttet at indføre en funktionsorienteret organisation, der placerer det overordnede museumsfaglige ansvar, herunder forskningsledelsen, hos museets direktør, og som fordeler ansvaret for de enkelte funktioner på flere personer. Dermed nedlægges stillingen som museumsfaglig chef.

Som seniorforsker skal Jan Bill færdiggøre igangværende publikationer.  

Museets nye organisation

Museet har som led i arbejdet med vision og strategi etableret en ny funktionsbestemt driftsorganisation. Det museumsfaglige område er blevet delt på to chefer og to mellemledere, mens direktøren sidder med det overordnede museumsfaglige ansvar. Dette afspejler ønsket om at styrke de enkelte funktioner i det museumsfaglige område, og det afspejler ønsket om at skabe en reel sammenhæng mellem ansvar og medindflydelse for de medarbejdere, der varetager disse arbejdsområder.

Morten Gøthche er konstitueret i stillingen som chef for marinarkæologiske undersøgelser frem til 31.8.2006. Stillingen vil derefter blive slået op. Ved siden af driftsorganisationen findes en foranderlig, tværgående projektorganisation.  

Gratis adgang for børn og unge

Fra i år gennemfører regeringen og Dansk Folkeparti gratis adgang for alle børn og unge under 18 år på de statslige og statsanerkendte museer. Det gælder derfor også Vikingeskibsmuseet.