Nyhedsbrev nr. 3 fra Vikingeskibsmuseet juli 2006

Indhold:

- Fem stjerner til Vikingeskibsmuseet

- Havhingsten på togt

- Udgravninger på Shetland og på Island

- Nyt program og ny bestyrelse for Vikingeskibsmuseets Venner

- Bog fra Vikingeskibsmuseet om renæssancens skibsbyggeri og om                     Christianshavns historie

- Webudstillingen Øresundsfolk

-----------------------------------------------------------------------------------

Fem stjerner til Vikingeskibsmuseet

Omkring 100 danske museer, ZOO-haver og forlystelser er en del af en mærkeordning som Dansk Standard og organisationen Danske Turist Attraktioner står bag. Vikingeskibsmuseet blev bedømt i juni og har modtaget fem stjerner, hvilke betyder museet er klassificeret som en “helstøbt attraktion på internationalt niveau”.  

I bedømmelsen er der blandt andet lagt vægt på:

- Den enestående karakter Vikingeskibsmuseets samling har

- Omfanget og niveauet for museets forskningsbaserede undervisning og formidling 

- Udstillinger, bøger, hjemmesider og brochurer lavet af museet

- De gode aktiviteter der både er for børn og voksne samt for danskere og udlændinge

- Det vidende og imødekommende personale der er på museet

- Vikingeskibsmuseets relevante markedsføring

Fem stjerner er den højest mulige bedømmelse, og det er en ære og forpligtigelse at blive bedømt så flot. Læs mere om bedømmelsen på Danske Turist Attraktioners hjemmeside.  

Havhingsten på togt

Mandag den 10. juli begynder Havhingsten fra Glendalough et fire ugers langt sommertogt. Som en forberedelse på næste års sejlads til Dublin skal den 30 meter lange rekonstruktion af vikingeskibet Skuldelev 2 sejle fra Roskilde til Tønsberg ved Oslofjorden. Tønsberg er Roskildes norske venskabsby. Skibet vil være i Tønsberg i weekenden 21. - 22. juli, hvor der bliver vist en lille udstilling om skibet og bliver afholdt et seminar om vikingeskibe.

På vejen hjem fra Tønsberg er det planen at sejle ud i Nordsøen og få erfaringer til næste års togt til Irland. Det er muligt at følge turen til Tønsberg gennem hjemmesiden www.havhingsten.dk

Udgravninger på Shetland og på Island

I løbet af sommeren deltager Vikingeskibsmuseet i to arkæologiske forskningsprojekter, der begge er med til at forøge vor viden om vikingetidens samfundsforhold og levevis i det nordatlantiske område. På Shetlandsøerne gennemfører Vikingeskibsmuseet en arkæologisk undersøgelse af en bosættelse ved Belmont på sydspidsen af øen Unst. Undersøgelsen indgår i et tværvidenskabeligt forskningsprojekt, der bl.a. inkluderer Shetland Amenity trust, Shetland Museum, Historic Scotland samt universiteterne i Bradford, Glasgow, Sterling og København. Vikingeskibsmuseets undersøgelse gennemføres bl.a. med deltagelse af arkæologistuderende fra Københavns Universitet.

På Island deltager Vikingeskibsmuseet i de arkæologiske undersøgelser af Islands nordlige bispesæde, der blev oprettet i Hólar i 1106. Undersøgelsen gennemføres af Universitetet i Hólar, og Vikingeskibsmuseet deltager som faglig ekspertise i undersøgelsen af bispesædets havn og landingsplads ved Kolkóus. Det er tredje år, at medarbejdere fra Vikingeskibsmuseet er i Hólar. I år vil der bl.a. blive gennemført dykkerundersøgelser af naturhavnen i Kolkóus.

Nyt program og ny bestyrelse for Vikingeskibsmuseets Venner

For 200 kr. om året kan man blive ven med Vikingeskibsmuseet. Medlemskabet giver bl.a. gratis entré til museet og til en række foredrag. Ved den seneste generalforsamling blev den nye bestyrelse valgt der nu tæller: Leo Bjørnskov (formand), Poul Holm (næstformand), Ole Crumlin-Pedersen (sekretær og foreningens repræsentant i museets bestyrelse), Niels Bentsen, Erling Bondesen, Bent Haakonsen, Gert Hovald Petersen og Troels Nielsen.

I løbet af efteråret er foreningen vært for en række foredrag og udflugter, bl.a. er der den 17. september arrangeret en tur til Ladbyskibet på Fyn. Læs mere om Vikingeskibsmuseets Venner på Vikingeskibsmuseets hjemmeside.

Det seneste bind i museets bogserie fortæller nyt om renæssancens skibsbyggeri og om Christianshavns historie

Ved Christianshavn lå tidligere den gamle Grønnegaard Havn, delvis udbygget i 1600- og 1700-tallet ved sænkning af store udtjente skibe, der blev brugt som fundament for kajerne. I 1996 og 1997 udgravede arkitekt Christian Lemée for Nationalmuseet otte skibsvrag på stedet, heraf fem store fra perioden 1580-1640.

I juni udkom Christians Lemées bog ”The Renaissance Shipwrecks from Christianshavn”, der er bind 6 i Vikingeskibsmuseets bogserie "Ships and Boats of the North". Bogen beskriver de spændende fund og gør rede for skibenes historie og måden, de blev bygget på.

Læs mere om den nye bog fra Vikingeskibsmuseets forlag på museets hjemmeside og køb den i web-butikken.

Vikingeskibsmuseet bidrager til webudstillingen Øresundsfolk

Øresundsfolk er en kulturhistorisk udstilling på Internettet. Den beskriver menneskers liv og virke over Øresund, lige fra konger i krig, over handelsfolk og fiskere til nutidens pendlere. Udstillingen spænder i tid fra oldtiden til nutiden og består af 33 livshistorier. Udstillinger er skabt i et samarbejde mellem kulturhistoriske institutioner på tværs af Øresund. Vikingeskibsmuseet står bag historierne om stenalderfiskeren fra Amager Strand og vikingetidsskipperen fra Roskilde.