Nyhedsbrev nr. 6 fra Vikingeskibsmuseet april 2007

Indhold:

- Aktivitet i påskeferien på Vikingeskibsmuseet

- Ny bog fra Vikingeskibsmuseets forlag

- Museets nye bestyrelse

--------------------------------------------------------

Aktivitet i påskeferien på Vikingeskibsmuseet

To skibe ligger ved kaj i aktivitetsområdet "Vikingernes anløbsbro" i Vikingeskibshallen. Det er muligt, at gå om bord i skibene og på opdagelse i de varer, vikingernes handelsskibe bragte med, eller i lasten på et krigsskib.

Her er også mulighed for at klæde sig som viking eller hygge sig med spil og runeskrift.

Fra den 5. - 9. april kan man ved anløbsbroen prøve slyngning og slentring, vikingetidens båndslyngning og fingerstrik. Museets personale svarer på spørgsmål og kan også hjælpe med at finde det rette vikingetøj til hele familien.

Disse dage er der gratis omvisninger for museets besøgende kl. 12.00 på engelsk og kl. 14.00 på dansk.

Fra 30. marts - 1. april og 4. april - 9. april står væver Anna Nørgaard ved anløbsbroen og arbejder med stof til et nyt sejl af uld til en af Vikingeskibsmuseets både. Det foregår på en væv af samme type som vikingerne benyttede til deres sejl.

I særudstillingen Fuldblod på Havet kan man alle dage følge forberedelserne til årets store sejlads til Dublin med det 30 meter lange krigsskib Havhingsten fra Glendalough, der er en rekonstruktion af et af de fem vikingeskibe, som kan ses i Vikingeskibshallen.

Udendørs er der fuld fart på klargøringen af museets store bådsamling til sejladssæsonen. Skibene søsættes 14. april.

Ny bog fra Vikingeskibsmuseets forlag 

Første bind i den nye bogserie Maritime Culture of the North "Ohthere’s Voyages" (Ottars rejser) er nu til salg i museets web-butik.

Ohthere’s Voyages behandler den tidligste kendte beskrivelse af Norden af en skandinav, nemlig den norske søfarer Ottar (Ohthere på oldengelsk, udtales ”Ott-her” uden ”th”). Ottars rejseberetning blev så højt værdsat ved Kong Alfred den Stores hof i det 9. århundrede, at den blev nedskrevet og efterfølgende indført i en oldengelsk udgave af den senromerske verdenshistorie af Orosius.

Ottars beretning fremstår som en troværdig kilde til Norges, Danmarks og Sveriges situation i den tidlige vikingetid og har inspireret den humanistiske videnskab siden det 16. århundrede.

I denne bog bidrager et tværfagligt panel af udvalgte specialister fra otte lande med den seneste forskning omkring selve kildeteksten og dens geografiske, kulturelle, nautiske og økonomiske aspekter.

Ottar fortalte Kong Alfred om tre forskellige rejseruter, der tilsammen dækker hele den norske kysts forløb samt rejsen fra Sydnorge langs i dags svenske vestkyst til Hedeby på Danmarks gamle sydgrænse. Ottars sejlads fra Sydnorge – formodentlig fra handelspladsen Kaupang – til Hedeby tog ham angiveligt fem dage. Vikingeskibsmuseets forsøgsrejser med rekonstruerede vikingeskibe har vist, at man må udnytte vinden dag og nat for at kunne opnå en sådan rejsehastighed (80 sømil eller 150 km i døgnet).

Ohthere’s Voyages. A 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Redigeret af Janet Bately & Anton Englert. Maritime Culture of the North, Bind 1. Roskilde, 216 sider. ISBN 978-87-85180-47-6. Pris: 299 kr. Bestil bogen i museets web-butik. 

Museets nye bestyrelse

I forbindelse med kommunalreformen ændrede museet sine vedtægter efter nye retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. Den væsentligste ændring vedrører bestyrelsens udpegning, sammensætning og konstituering. De amtslige repræsentanter er udgået, og Nationalmuseet er, efter anbefaling fra Kulturarvsstyrelsen, ikke længere repræsenteret. Den nye bestyrelse består således af 6 medlemmer; 2 er udpeget af Roskilde Byråd, tre er udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner og 1 er udpeget af dansk industri.

Den nye bestyrelse mødtes for første den 22. marts. Borgmester Poul Lindor Nielsen blev udpeget til formand, mens tidligere departementschef, formand for Vikingeskibsmuseets Venner, Leo Bjørnskov blev udpeget til næstformand.

Bestyrelsen er dermed for de kommende tre år sammensat som følger:

  • Formand Poul Lindor Nielsen, borgmester Roskilde Kommune - udpeget af Roskilde byråd 
  • Næstformand Leo Bjørnskov, tidligere departementschef - udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner 
  • Lars Fredsted, adm. direktør Tabulex ApS - udpeget af Dansk Industri 
  • Poul Holm, rektor RUC - udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner 
  • Evan Lynnerup, kulturudvalgsformand Roskilde Kommune - udpeget af Roskilde byråd 
  • Gurli Martinussen, direktør TrygFonden - udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner

Den nye bestyrelse har godkendt museets regnskab og årsrapport for 2006, og museets budget og arbejdsplan for 2007. Budget og arbejdsplan har givet projektet omkring Havhingsten højeste prioritet frem til efteråret.