Nyhedsbrev nr. 7 fra Vikingeskibsmuseet juni 2007

Indhold:

- Sommersæsonen 2007 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde 

- Aktiviteter og udstillinger i Vikingeskibshallen 

- Arkæologisk værksted

- Sunkne verdener – kulturarven på mobiltelefon

- Sejlads på Roskilde Fjord

- Aktiviteter på Tunet

- Bådeværftet

- Cafe på Museumsøen

- Særlige aktiviteter

- 23.-24. maj Knivtræf og Maritime dage

- 30. juni-1. juli Vikingemarked og Havhingstens afsejling mod Dublin

- Praktiske informationer

--------------------------------------------------------

Sommersæsonen 2007 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Vikingeskibsmuseet i Roskilde har i sommersæsonen 1. maj-30. september mange hyggelige og lærerige aktiviteter for både små og store.

 

Aktiviteter og udstillinger i Vikingeskibshallen

Vikingeskibshallen er rammen om de fem vikingeskibe fra Skuldelev. Fra 1. maj til 29. juni er der i weekends og på helligdage gratis rundvisning for museets gæster kl. 14 på dansk og kl. 12 på engelsk. Fra 30. juni til 19. august er der rundvisninger på dansk hver dag kl. 14.00 og på engelsk kl. 12.00 og kl. 15.00. Fra 20. til 26. august er der rundvisninger på dansk hver dag kl. 14.00 og på engelsk kl. 15.00. 1. til 30. september er der i weekends og på helligdage rundvisninger på dansk kl. 14.00 og på engelsk kl. 12.00.

I Vikingeskibshallen er der bygget en anløbsbro, hvor to vikingeskibe ligger ved kaj. Her er det muligt at prøve en vikingedragt og for at gå om bord og oplev vikingetiden. Fra den 1. maj til 30. september fortælles der om vikingernes liv og det er bl.a. muligt at få instruktion i nogle af brætspillene fra perioden. På anløbsbroen arbejder væver Anna Nørgaard med at fremstille en 25 m2 stort ulddug til den ene af museets store Oselverbåde. Stoffet væves på en opretstående vægtvæv som også vikingerne brugte.

I Vikingeskibshallen vises den nye udstilling Fuldblod på Havet, der i plancher og film præsentere Havhingsten fra Glendalough og skibets rejser. Via hjemmesiden www.havhingsten.dk formidles skibets sejlads tur/retur til Dublin 2007-2008. Udstillingen fortæller desuden om vikingetiden og skibets rolle i det politiske spil og de diplomatiske aktiviteter mellem Norden og Vesteuropa i skibets samtid.  

Arkæologisk værksted

I Arkæologisk værksted på Museumsøen vises hver dag en udstilling om marinarkæologi. Gennem film og demonstrationer fortælles om fund fra havbunden og om arbejdet med at få viden ud af fundene. I værkstedets arbejdstid kan du følge, hvordan vragdele undersøges, afrenses og opmåles. I forbindelse med etableringen af Museumsøen og Museumhavnen i 1997 dukkede der 10 skibsfund frem. Det er bl.a. registreringen af disse fund der arbejdes med i Arkæologisk værksted, hvor der i 2007 også arbejdes med vragdele fra en 1500-tals skude fundet i forbindelse med anlæggelsen af Amager Strandpark.  

Sunkne verdener – kulturarven på mobiltelefon

Det af Vikingeskibsmuseet udviklede projekt ”Adgang til sunkne verdener” gør det muligt, at formidle den maritime kulturarv i landskabet og på havbunden via mobiltelefon med GPS satellitnavigator. Projektet kører med Roskilde Fjord som prøveområde ved hjælp af en mobiltelefon, der kan lejes på Vikingeskibsmuseet. Den gør det muligt, at få oplysninger om de fund fjorden gemmer – på selve fundstederne. Projektet er lavet i samarbejde med andre museer langs fjorden og formidles gennem lyd, billeder og tekst.

Sejlads på Roskilde Fjord

I Museumshavnen ligger museets store samling af vikingeskibskopier og traditionelle nordiske både. I sejladssæsonen fra 1. maj til 30. september er det muligt, at sejle i et af fartøjerne. Fra 1. maj til 29. juni sejles i weekends og på helligdage kl. 12.00, 13.00 og evt. kl. 15.00 og 16.00. Fra 30. juni til 26. august sejles hver dag kl. 12.00 og 14.00 - de fleste dage også kl. 11.00, 15.00 og 16.00. Dog er der ikke afgang kl. 12.00 i ugen fra d. 20. til 24. august. I september sejles i weekends kl. 12.00, 13.00 og evt. kl. 15.00 og 16.00. Turen varer ca. 50 minutter, og alle deltager aktivt. Der kan også arrangeres sejlture for grupper på andre tider og af længere varighed. Kontakt museets booking.

Aktiviteter på Tunet

Fra maj til oktober er Tunet på Museumsøen centrum for aktiviteter og demonstrationer for både børn og voksne, f.eks. vikingernes håndværk som smedning og træskærerarbejde, maleværksted og møntslagning. 1.-25. maj slår naturskolens elever tov fra kl. 13.30-16.30.

26.-27. maj, 16.-17. juni, 7. august samt 1.-2. og 15.-16. september er det muligt at følge fremstillingen af buer som i vikingetiden. 30. juni til 12. august kan man selv prøve at skyde med buerne.

Fra 1. juli til 19. august arbejder en af museets bådebyggere på Tunet med at rekonstruere Tuna Badelunda båden fra midt i 800-tallet, en udspændt båd, der blev brugt til kystnær sejlads. Byggeriet foregår med en særlig teknik, hvor en træstamme udhules og udspændes over bål. Det er muligt at følge arbejdet på tæt hold og se den udstilling, som er bygget op omkring projektet, ”Den udspændte træbåd”, der blev påbegyndt i 2005 med det formål at udspænde tre både, hvoraf årets projekt er det sidste.  

Bådeværftet

Roar Ege er den første vikingeskibskopi der blev bygget ved Vikingeskibsmuseet. Det er en rekonstruktion af Skuldelev 3, det bedst bevarede af skibene i Skuldelevfundet. Arbejdet blev påbegyndt i 1982 og Roar Ege blev søsat i august 1984. Med sine nu mere end 20 år på bagen trænger Roar Ege til at komme på værft. Fra 1. juli til 19. august skiftes der jernnagler på skibet og der foretages flere småreparationer. En udstilling, fortæller om de metoder, der har været anvendt ved reparation af fartøjer i vikingetiden.  

Cafe på Museumsøen

Museet driver en lille sommercafé i Aktivitetshuset på Museumsøen, hvor det er muligt at købe forskellige forfriskninger og et udvalg af museumsbutikkens varer. Caféen har åben 1. maj til 30. september alle dage 10-17. I caféen vises desuden dele af udstillingen ”Det genskabte skib - fra vrag til virkelighed” sammen med den fascinerende historie om byggeriet af det 30 meter lange vikingeskib Havhingsten fra Glendalough. En video viser sejladsen med skibet mens en infostander giver publikum informationer om hjemmesideprojektet ”Stig ombord”, der følger Havhingstens togt til Irland fra 1. juli 2007.  

Særlige aktiviteter

23.-24. juni Knivtræf og Maritime Dage

I samarbejde med Dansk knivforening afholder Vikingeskibsmuseet i Roskilde knivtræf i weekenden 23.-24. juni. Under knivtræffet vil man kunne se udstilling af knive samt præmieoverrækkelse for Dansk Knivforenings knivkonkurrence. Arrangementet er samtidig Vikingeskibsmuseets væsentligste bidrag til havnesamarbejdets ”Maritime Dage” med musik og maritime aktiviteter fra Vikingeskibsmuseet i den ene ende af havnen til Roskilde Strandjagtforening i den anden. Søndag d. 24. juni arrangerer Naturskolen Match Race på fjorden fra kl. ca. 13-15. 

30. juni-1. juli Vikingemarked og Havhingstens afsejling mod Dublin

I weekenden den 30. juni-1. juli afholdes der et stort marked på Vikingeskibsmuseet som markering af, at Havhingsten fra Glendalough starter sit togt mod Dublin 1. juli. På markedet ses forskellige handlende med vikingetidsvarer, der er opvisninger med kamp, bueskydning og musik og mulighed for sejlads på fjorden. Lørdag d. 30. juni er besætningsmedlemmerne på Havhingsten i fuld gang med at pakke fællesudstyr som telte, vand, proviant osv. Søndag d. 1. juli er der fra kl. 15.00 et officielt afrejsearrangement med taler og musik og kl. ca. 16.00 står Havhingsten ud af havnen. På de første mil får den følgeskab af de øvrige vikingeskibe.

Bemærk der betales almindelig entrépris lørdag, som samtidig giver gratis entré søndag. Søndag betales en særpris på 50,00, der gives ikke grupperabat eller lignende. Børn og unge til og med 17 år har gratis entré.  

Praktiske informationer

Vikingeskibsmuseet har åbent alle dage fra 10 - 17.

Entré maj - september

Voksne: 80,00

Studerende: 70,00

Børn og unge til og med 17 år: Gratis

I gruppe (min. 15 personer)

Voksne: 70,00

Studerende: 60,00

Børn og unge til og med 17 år: Gratis

Turistsejlads: Voksne: 55,00, Børn: 45,00