Teambonding - styrk fællesskabet!

Vikingeskibsmuseet tilbyder social teambuilding - vi kalder det Teambonding - i samarbejde med 'Sagens Natur'.

Teambonding er social teambuilding, der tager afsæt i, hvor I er som gruppe. Vi har fokus på relationerne, og I bliver opmærksomme på, hvordan I hver især indgår i gruppen. 

Vi inddrager jeres kompetencer og tager udgangspunkt i jeres ståsted. Et teambondingforløb giver jer ny viden om jeres organisation, og giver jeg mulighed for at udvikle nye måder at gøre og sige ting på.

Teambonding fokuserer på social kommunikation og en empatisk tilgang til hinanden. Når disse værdier får fokus, øger det arbejdstilfredsheden, mindsker stress og ubehagelige konflikter og forbedrer dermed det psykiske arbejdsmiljø, så virksomhedens samlede resultat påvirkes positivt.

Teambonding er udviklet, så alle kan være med i aktiviteterne, der både kan være til lands og til vands i et vikingeskib. 

Forløbene indeholder korte øvelser og dyster, hvor deltagerne bliver delt i større eller mindre hold. Hvis I ikke er så mange, kan teambonding afvikles med alle deltagere på et hold. Teambonding tager afsæt i hvor folk er, hvor teambuilding tager afsæt i, at ville have folk et sted hen. Teambonding er sjovt, lidt svært og det lykkes. 

Introduktionsrabat:

Ved bestilling inden 31. marts giver vi 10 % på vejledende priser og 20 % hvis arrangementet afholdes i maj måned.

Læs mere om Teambonding og om, hvordan du bestiller et forløb her ...


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen