Vikingeskibshallen

Vikingeskibshallen blev indviet i 1969 og danner en æstetisk ramme om fem nationale klenodier: Vikingeskibene fra Skuldelev.
Bygningen blev i 1998 fredet for sin udstråling, sit materialevalg og sin funktionalitet samt for sin placering i vandkanten, hvor de store glasfacader forbinder de fem gamle skibe med fjorden. Bygningens konstruktion og betonbrug har dog vist sig at være skrøbelig, og tilstanden på de i forvejen svækkede facader samt tag er blevet yderligere forværret af de senere års ekstremvejr og stormfloder. Trods løbende vedligehold og reparation fik hallens bærende konstruktioner i 2016 en levetidsvurdering på 8-10 år, og samtidig forudser alle vejrprognoser mere ekstremvejr og stigende grundvandsstand. Begge forhold er bekymrende og rejser et naturligt spørgsmål om hallens evne til også på længere sigt at være en tryg ramme om de uvurderlige skibe. Museet arbejder på af finde løsninger og har i den forbindelse i 2016 søgt om affredning af Vikingeskibshallen.

Det centrale rum i Vikingeskibshallen er fuld af lys og luft og opført i tre niveauer for at skabe et harmonisk udtryk omkring de fem udstillede originale vikingeskibe.