Helge Ask

Rekonstruktion af Skuldelev 5, et mindre krigsskib fra vikingetiden, ca. 1030

Helge Ask er bygget på museet i 1990-91 af eg, fyr og ask. Det er en rekonstruktion af det lille krigsskib Skuldelev 5. Skibet har muligvis været et leddingskib, dvs. at det ikke blot har indgået i det lokale forsvar, men også som en af de mindste enheder i Danmarks datidige flåde. Denne flådes skibe regnedes ifølge middelalderens saga- og lovtekster fra "13-sessen" som det mindste op til "35-sessen". Sesse betyder rorbænk med to årer, og Skuldelev 5 har 26 årer og er altså en 13-sesse.

Af det oprindelige skib er ca. 65% bevaret. Bunden og næsten hele bagbord side er intakt, så det har· været relativt let at rekonstruere den manglende styrbords side. Det specielle ved dette krigsskib er i øvrigt at de .øverste planker engang i skibets levetid er blevet ødelagt og derefter erstattet af planker fra et andet skib. Dette bemærkelsesværdige eksempel på genbrug allerede i vikingetiden afsløres bl.a. af at de firkantede årehuller i den "ny" øverste planke ikke har passet til åreplaceringen i Skuldelev 5 hvorfor de, som det kan ses på vraget i Vikingeskibshallen, er lukkede med træplader. Derpå har man så skåret nye, runde årehuller med det rette mellemrum.

Helge Ask er, som det første af Vikingeskibsmuseets rekonstruktioner, dekoreret med farver og udskæringer. Når skibet sejler ved festlige lejligheder bliver der sat dragehoved på forstævnen og en hale på agterstævnen. Det er ikke sikkert at et krigsskib af denne beskedne størrelse har haft en sådan storskibsdekoration. Dertil skjolde langs siderne som skibet med sikkerhed har haft.

Det har ikke været muligt at konstatere malingspor på Skuldelev-skibenes planker. Der findes imidlertid mange belæg for at skibene var bemalede - både i arkæologiske og i skriftlige kilder. På Bayeuxtapetet fra omkring 1070 kan man se at langskibene var malede med striber på langs, bordplanke for bordplanke. Med inspiration herfra er Helge Ask blevet malet stribet gul og brunrød med en hvid slange, en "orm" som vikingerne kaldte den, rundt om for- og agterskib.

Helge Ask er malet udvendig med kassein tempera mailing. Farvepigmenterne er gul okker. Rød, brændt okker. Hvid, blyhvidt. Sort, kønrøg, som i realiteten er sod. Rød (på dragehoved og hale), dodenkop f, som er meget hårdt brændt okker. Klar rød på dragehovedets tunge er cinober. Altsammen kulører man havde i vikingetiden.

I dette farverige udstyr kan Helge Ask om sommeren ses næsten overalt i de danske farvande når skibets bådelaug tager på ferietur, ofte sammen med privatejede vikingeskibskopier fra andre dele af landet.


Registrerings ID: 5102
Værft:
Bådebygger:  Thomas Finderup, Morten Hesthammer, Jens Rørly, Vibeke Bischoff, Ivan C. Hansen, Søren Vadstrup, Søren Nielsen, Tom Nicolajsen
Ejer: Vikingeskibmuseet
Byggeår: 1991
Længde: 17.30 meter (57 fod)
Bredde: 2.70 meter (9 fod)
Dybde/dybgang: 0.50 meter (2 fod)
Vægt: 2.00 tons
Yderligere informationer: Sejlareal: 46 m2
Årer: 26
Deplacement: 5,5 tons
Besætning: ca. 30 mand
Gennemsnitsfart for sejl: 6 knob
Målt topfart for sejl: ca. 15 knob
Målt topfart for årer: 5,5 knob
Gennemsnitsfart for årer: 3 knob