Marcus Noer

Kopi af Frederikssundjolle, 1900

Den oprindelige jolle blev bygget helt af eg i Frederikssund år 1900 til fisker Marcus Noer, Ejeby. Den blev brugt til fiskeri nord for Orø i Isefjorden. Jollen har dam midtskibs, fordi den skulle kunne holde de fangne tunger og andre fladfisk levende og friske. Kopien er bygget i Sletten 1980, og den viser hvordan en traditionel fiskerjolle så ud umiddelbart før bådmotorens indførelse.

Jollen er en såkaldt smakkejolle med sprydstagesejl, fok, klyver og topsejl.


Registrerings ID: 5124
Værft:
Ejer: Vikingeskibsmuseet
Byggeår: 1980
Længde: 5.40 meter (18 fod)
Bredde: 2.20 meter (7 fod)
Dybde/dybgang: 0.75 meter (2 fod)
Yderligere informationer: Samlet sejlareal: 27 m2
Årer: 2 eller 4
Besætning: 2 mand
Anslået topfart for sejl: 6 knob
...for årer: 2,5 knob