Kommunikation – observation og refleksion fra midtskibet

Published 18.07.2012

I forbindelse med de kommunikative problemstillinger, der blev opstillet i det første indlæg, vil det være hensigtsmæssigt, at se nærmere på hvor de forskellige platforme for kommunikation opstår.

Dette baseret på empiri, dvs. observationer gjort om bord på Havhingsten fra Glendalough. Da observationerne har sit udgangspunkt fra midtskibet vil der være en overvægt at beskrivelser vedrørende praksis her.

Når jeg går i land søndag den 22. juli, vil disse observationer og refleksioner blive diskuteret i forhold til deres relevans i forbindelse med sejlads med langskibe i 1000-tallet. Dette i et sidste og afrundende indlæg.       

Intern kommunikation

Såvel forskibets, midtskibets, agterskibets og løftingens mandskab har deres egen kommunikation relateret til den fælles praksis de beskæftiger sig med. Mange af disse arbejdsopgaver bør så vidt muligt foregå uden intern verbal kommunikation. Dette fordi snak og råb internt vil gøre det vanskeligt, at høre eksterne ordre fra skipper og interne ordre fra det interne praksisfællesskabs formand. Den i midtskibet interne kommunikation er fx aktuel når sejlet skal op. Forskellige arbejdsopgaver fordeles blandt mandskabet, og på en udenfor midtskibs praksisfællesskabet kommende ordre – fra skipper med plads i løftingen – bliver sejlet sat eller taget ned.

Efterhånden som erfaring med arbejdsopgaverne om bord opbygges blandt skibets besætning, bliver praksis løst involverende et minimum af verbal kommunikation. Et sådant dynamisk og dialektisk praksisfællesskab har, når det fungerer i praksis, kun behov for en udefra kommende gnist, leveret af skipper. Resten af arbejdet bliver gjort selvledet internt af helhedens afhængige praksisfællesskaber.                     

 

Kommunikation på tværs af skibets interne praksisfællesskaber  

Selvom mandskabet i såvel forskibet, midtskibet og agterskibet har en fælles praksis, der i sig selv giver mening at udfører, er det hele tiden tydeligt, at skibet er en funktionel helhed, der kun kan fungere hvis alle dele i helheden virker som de skal. Mandskabet om bord er på ingen måde blind for at alle skibets arbejdsopgaver er dialektisk forbundne med hinanden, og at dette arbejde i samspil med vind, vejr og strømforhold driver helheden, dvs. skibet, frem gennem vandet.

I forbindelse med visse arbejdsopgaver mødes og kommunikerer skibets interne praksisfællesskaber desuden konkret med hinanden. Dette sker fx når midtskibet sender årer til henholdsvis forskibets og agterskibets mandskab i forbindelse med klargøring til roning. I forbindelse med disse handlinger sker der en umiddelbar kontakt og kommunikation mellem skibets interne praksisfællesskaber.

 

Skippers kommunikation med hele besætningen

I forbindelse med skippers kommunikation med hele besætningen under sejlads er mellemråberen, placeret i midtskibet yderst vigtig. Mellemråberen skal hele tiden være opmærksom på, og videre formidle, kommunikation til/fra skipper og besætning. I det næste indlæg vil jeg beskrive mellemråberens betydning for skippers kommunikation med besætning mere detaljeret.   


Erstellt von Morten Ravn