Om Vikingeskibsmuseet.dk

Privatlivs- og cookiepolitik
Vikingeskibsmuseet behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vikingeskibsmuseet (CVR: 27853528) er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: museum@vikingeskibsmuseet.dk eller tlf: 46 300 200.

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. For at være kunde hos os er det nødvendigt at vi indsamler følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: Interesseafvejning, retlig forpligtelse og opfyldelse af kontrakt.

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, bankoplysninger og CVR-nummer. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: Interesseafvejning, retlig forpligtelse og opfyldelse af kontrakt.

Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Cookies Når du besøger vores website, indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang til sider og indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent og ved øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb. Disse oplysninger indsamles baseret på samtykke.

Privatlivspolitik i forbindelse med rekruttering
Ved modtagelse af ansøgning og eventuelle bilag bliver det fremsendte materiale gennemlæst af HR-funktionen samt den relevante ansættende leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Ansøgning og bilag bliver desuden gjort tilgængelige internt for relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre uden for virksomheden. Ansøgning og bilag gemmes på beskyttet lokation indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet. I tilfælde af, Vikingeskibsmuseet fortsat ønsker at opbevare ansøgning og bilag efter endt rekrutteringsproces, vil museet indhente udtrykkeligt samtykke hertil for en begrænset periode på max 6 måneder. Ved uopfordrede ansøgninger bliver det fremsendte materiale gennemlæst af HR-funktionen samt eventuelle relevante ledere med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et eventuelt job. Ansøgning og bilag slettes umiddelbart efter eventuelt afslag.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Personoplysninger indsamles til følgende formål:
Om kunder:
* Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
*Administration af din relation til os
Om leverandører og samarbejdspartnere:
* Behandling af vores køb/ydelser
* Administration af din relation til os
Om medlemmer i bådelaug og venneforening:
*Behandling af dit medlemskab - herunder betaling af kontingent
*Administration af din relation til os – herunder medlemskort og nyhedsbreve
Om nyhedsbrevsmodtagere:
* Behandling af dit medlemskab og levering af vores ydelser
* Administration af din relation til os

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. Dataminimering Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksom på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt eller krævet i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når der ikke længere er et gyldigt formål eller relevant hjemmel for fortsat opbevaring. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Samtykke
Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev, medlemskab af et bådelaug eller venneforening er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger til fx håndtering af kunderelationer, bookinger, bogholderi og fakturering mfl. Vikingeskibsmuseet har indgået de lovkrævede aftaler med disse behandler, som udelukkende behandler oplysninger på vores vegne og ikke må anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data relevante tredjeparter ud fra det lovlige grundlag at opfylde kontrakter, retlige forpligtelser eller interesseafvejning. Vi anvender kun databehandlere i EU, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies) og Facebook/Instagram (Data fra vores facebook- og Instagram-sider) som er medlem af US Privacy Shield.

Brug af cookies
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af eventuelle annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes.

Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link: Microsoft Internet Explorer Google Chrome Safari Firefox Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Indhold
På siderne kan du læse om museets udstillinger og aktiviteter samt om de traditionelle maritime håndværk, som kan opleves som en del af museets levende formidling omkring bådebygning. Yderligere kan du finde information om museets forskning og marinarkæologiske udgravninger samt en lang række publikationer, udgivet af museets forskere mfl.

Sprog
Siderne på www.vikingskibsmuseet.dk er tilgængelige på flere sprog, hhv: dansk, engelsk, tysk, fransk og russisk. Ikke alle sider er tilgængelige på alle sprog. 

Login
Vikingeskibsmuseets hjemmeside tjener desuden som platform for information og planlægning for museets bådelaug og ansatte, hvorfor der også er lukkede sider, som kræver login.

Ejerskab og copyright
Sitet ejes, drives og vedligeholdes af Vikingeskibsmuseet, der har copyright på alt materiale på www.vikingeskibsmuseet.dk.

Tekst
Du må gerne citere tekst fra siderne, når blot det fremgår, at teksten kommer fra sitet.

Billeder og film
Ønsker du at bruge billeder eller film fra siderne, skal dette aftales med Vikingeskibsmuseets billedafdeling, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. De fleste af billederne indgår i Vikingeskibsmuseets online billedgalleri og er fotograferet af Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet. Film indgår i museets filmkanal.

Andre billeder og illustrationer med copyrights: Rafael Peier, Martin Kristensen, Erwan Crouan,  Flemming Bau, photocase.com, stock.xchng.

Cookies 
Efter lovgivningen om cookies skal du give dit samtykke, altså acceptere, de cookies, vi bruger på vikingeskibsmuseet.dk. Det gør du ved at trykke JA i det lille banner, som vises første gang, du besøger www.vikingeskibsmuseet.dk.

En cookie er en lille fil, som websitet lægger i browseren på din PC, tablet eller smartphone. Vi bruger blandt andet cookies til at videreudvikle og forbedre www.vikingeskibsmuseet.dk, ved at samle information om, hvordan brugerne bevæger sig rundt på siderne. En cookie kan ikke sprede virus eller andet skadeligt, og cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller nogen form for information om, hvad du ellers bruger din computer til. Du kan altid slette en cookie i din browser, hvis du efter endt besøg på www.vikingeskibsmuseet.dk ikke ønsker, den skal gemmes.

Sådan afviser eller sletter du cookies
Vi håber naturligvis, at du vil tillade de cookies, vores website lægger, da de hjælper os med at forbedre brugervenligheden på www.vikingeskibsmuseet.dk.  

Ønsker du ikke at modtage cookies fra vikingeskibsmuseet.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookie-indstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Hvis du sætter din browser op til at afvise cookies, skal du dog være opmærksom på, at dele af vikingeskibsmuseet.dk ikke vil fungere, og at der kan være funktioner på andre websites, der heller ikke virker.

Find vejledning til, hvordan du blokerer og sletter cookies ved at besøge hjemmesiden for den browser, du bruger.

Google Analytics og webstatistik
Vi bruger Google Analytics, der ved hjælp af cookies indsamler data om, hvordan brugerne besøger vores hjemmeside. På den måde får vi god information om, hvilke sider der er populære, hvilke dele af verden vores besøgende kommer fra og, hvor længe de besøgende er på vores hjemmeside. Vi bruger disse data til at forbedre brugeroplevelsen, så vi kan gøre det nemmere for brugerne for eksempel at finde de sider, der oftest besøges. Ingen cookies fra Google Analytics gemmer information om, hvem du er.

Bruger-login på Laug-net og Frontnet
Vikingeskibsmuseet.dk indeholder to ekstranet-løsninger, som giver museets ansatte og de frivillige bådelaug adgang til information, debatfora og nyhedsbreve. Hver gang en bruger logger på hjemmesidens login-beskyttede sider, gemmes en cookie, som slettes igen, når brugeren forlader hjemmesiden.

Webundervisning / selvbetjening
Vikingeskibsmuseet.dk indeholder en stor mængde undervisningsmateriale til brug i folkeskolen og gymnasier. Vi har udviklet en række værktøjer, som gør det nemmere for undervisere at sammensætte deres undervisningsmateriale, ved at registrere og gemme foretrukne sider til senere brug og udskrivning. For at holde styre på denne funktion, gemmer vi en cookie.