Efterårets foredrag aflyst

Venneforeningen har ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at aflyse efterårets planlagte foredrags-arrangementer i foreningen. Det sker med stor beklagelse og med håb om forståelse i medlemskredsen. Medlemsnyt 5/2020 udsendt 24. september indeholder nærmere om situationen i foreningen.


Vikingeskibsmuseets Venner

Foreningen Vikingeskibsmuseets Venner blev stiftet den 26. november 1990 af en kreds af historisk interesserede med det formål at støtte Vikingeskibsmuseets arbejde og udvikling.

Foreningen er repræsenteret i museets bestyrelse, men er organiseret som en forening uafhængig af denne. 

Venneforeningen bistår løbende Vikingeskibsmuseet med medlemmers frivillige arbejde i museet, og omkring en tredjedel af kontingentmidlerne anvendes til årlige økonomiske donationer til konkrete projekter på museet.

Medlemskab:

Som medlem af Vikingeskibsmuseets Venner får du:

  • Fri adgang til Vikingeskibsmuseet inkl. en ledsager så længe medlemskortet er gyldigt
  • Fri adgang til foredrag og andre aktiviteter arrangeret af foreningen
  • Mulighed for at købe Vikingeskibsmuseets egne publikationer og varer fra museumsbutikken med en fordelagtig rabat.

For indmeldelse se venligst kolonnen til højre.

Medlemskontingentet er i indeværende periode 285 kr. Fra 1. april 2020 er medlemskontingentet 310 kr. Nye medlemmerne, der indmelder sig i foreningen fra og med efterårsferien (uge 42), vil i lighed med tidligere år opnå en velkomst-rabat, således at kontingentet på 310 kr. dækker perioden helt frem til 31. marts 2021.

For medlemmer af Vikingeskibsmuseets bådelaug er kontingentet 125 kr.

Aktiviteter:

Vikingeskibsmuseets Venner afholder en række foredrag forår og efterår. Hent venligst programmet her til højre.

Alle foredrag finder sted i Museumshallen torsdage kl. 19.30 og er gratis for medlemmer med ledsager. For ikke-medlemmer koster det enkelte foredrag 50 kr.

Venneforeningens Bestyrelse:

  • Formand Ole Christiansen (foreningens repræsentant i museets bestyrelse)
  • Næstformand Thomas Maarup
  • Henning Christiansen
  • Troels Nielsen
  • Aase Hansen
  • Thomas Larsen Schmidt
  • Karin Elisabeth Gottlieb

Se Vikingeskibsmuseets tidligere afholdte foredrag

Nedenfor finder du rækken af Vikingeskibsmuseets foredrag, herunder også foredrag afholdt i Venneforeningen. 

Persondata

Venneforeningen indsamler og behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget en persondatapolitik, der kort fortæller hvordan vi behandler personoplysninger. Vores formål med at behandle personoplysninger er alene at vedligeholde et medlemskartotek, opkræve kontingent mv., og vi videregiver ikke personoplysninger til andre uden medlemmernes samtykke.

Vikingeskibsmuseets Venner har indgået en aftale med Vikingeskibsmuseet, som opbevarer og behandler medlemsoplysningerne på foreningen vegne på en sikker måde.

Persondatapolitik for Vikingeskibsmuseets Venner