Fotografering på Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseets gæster er velkomne til at fotografere og filme til privat brug (fx feriefotos, fotos du deler på internettet etc.). Ønsker du at dele dine billeder med os eller andre besøgende, kan du tagge dem med #Vikingeskibsmuseet eller #VikingShipMuseum

  • For foto- og filmoptagelser gælder følgende regler:
  • Fotos/film må udelukkende bruges privat (fx feriefotos, fotos du deler på internettet etc.)
  • Foto/film skal optages med et almindeligt kamera (uden stativ) med almindelig blitz
  • Billeder / film til internettet skal  offentliggøres i lav opløsning
  • Det må ikke genere de andre museumsgæster
  • Følg altid personalets anvisninger

Alle fotografier af Vikingeskibsmuseets skibe, uanset optagelsessted, er underlagt de samme betingelser, som fotografering på Vikingeskibsmuseet.

Professionel og kommerciel fotografering

Kommunikationsteamet varetager alle professionelle og kommercielle forespørgsler om fotografering i udstillingerne, på museumsområdet og af Vikingeskibsmuseets skibe, uanset, hvor optagelserne finder sted.

Professionel/kommerciel fotografering, med henblik på offentliggørelse, skal aftales med Vikingeskibsmuseets medieteam, som fastsætter en afgift/gebyr for optagelserne.

Kontakt venligst medieteamet på:
» E-mail

Droner er ikke tilladt på Vikingeskibsmuseets område

Over land 

Vikingeskibsmuseet ligger i bymæssigt område, tæt på offentlig vej og er et samlingspunkt for mange mennesker. Overflyvning med droner er derfor ifølge dansk lov ikke tilladt, hverken på museet eller de omkringliggende friarealer.
Læs mere:
Forklaring af regler for droneflyvning (droner.dk)
› Lovgivning for droneflyvning (Trafikstyrelsen)

Over vand 

Roskilde Fjord er et beskyttet Natura 2000-område. Overflyvning med droner er derfor ifølge dansk lov ikke tilladt over Fjorden.
Læs mere:
› Bestemmelse om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder.
› Fakta om Natura-2000 områderne (Miljø- og fødevareministeriet).