Arkitektkonkurrence om Nyt Vikingeskibsmuseum

Vikingeskibsmuseet har igangsat en arkitektkonkurrence om et nyt Vikingeskibsmuseum. Målet er, at det nye museum skal være et forbillede inden for internationalt, kulturhistorisk og bæredygtigt museumsbyggeri. Det skal være af høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet, og det skal levende og aktivt formidle historien om vikingetid, skibe, søfart og bådebygningskultur.

Hvad omfatter arkitektkonkurrencen?

Arkitektkonkurrencen skal bruges til at finde frem til det endelige projekt for 'Nyt Vikingeskibsmuseum'. Det skal være en samlet plan for både bygninger og landskab omkring Vikingeskibsmuseet og skal omfatte:

 • En ny udstillingsbygning til de originale vikingeskibe
 • En ny velkomstbygning
 • En transformation af Vikingeskibshallen
 • En ny kyststi ud mod fjorden
 • En ny cykel/gangsti på 'bysiden' af museet
 • En bearbejdning af landskabet

Konkurrencens 1. fase

Ud af et overvældende stort ansøgerfelt på 42 ansøgere, som tilsammen repræsenterede mere end 130 danske og internationale tegnestuer og bæredygtighedsrådgivere, udvalgtes fem teams til at deltage i den indledende fase af arkitektkonkurrencen med hvert deres forslag til Nyt Vikingeskibsmuseum.

De fem forslag blev afleveret 17. marts til drøftelse og vurdering af dommerkommitéen. 

Konkurrencedeltagere i 2. fase

Efter grundige granskninger af de fem spændende projektforslag, blev der i juni 2023 udvalgt tre forslag, som går videre til den endelige fase af arkitektkonkurrencen.
De tre udvalgte teams skal videreudvikle deres projekter i dialog med dommerkomiteen frem mod den afleveringen af konkurrenceforslagene i november 2023.

Det endelige vinderprojekt af arkitektkonkurrencen offentliggøres i januar 2024.

De tre teams er sammensat af arkitekter, ingeniører, udstillingsdesignere, m.fl. og består af følgende virksomheder:

Konkurrenceteam B

Arkitektur, landskab, transformation og bæredygtighed:

 • C.F. Møller Danmark A/S
 • Snøhetta Oslo A/S

Ingeniør:

 • EKJ Rådgivende Ingeniører A/S med tilknyttede specialister:
 • DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • Gade & Mortensen Akustik A/S
 • DHI
 • A1 Consult A/S
 • DIFK · Dipl.-Ing. Florian Kosche AS

Formidling og udstillingsdesign:

 • Kumulus Agency ApS
 • Walk ApS (v. Klaus Matthiesen)
 • Fortheloveoflight ApS (v. Nikolaj Birkelund)

Konkurrenceteam C

Arkitektur:

 • Dorte Mandrup A/S

Landskab:

 • Vogt Landscape Architects AG

Transformation:

 • Over Byen Arkitekter ApS

Bæredygtighed:

 • MOE A/S
 • AKT II Limited

Ingeniør:

 • MOE A/S
 • Henrik-Innovation ApS
 • AKT II Limited

Formidling og udstillingsdesign:

 • Atelier Brückner GmbH

Konkurrenceteam E

Arkitektur:

• Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Landskab:

• Marianne Levinsen Landskab ApS

Transformation:

• Christoffer Harlang Architects ApS

Bæredygtighed:

• Aaen Engineering ApS

Ingeniør:

• Niras A/S

Formidling og udstillingsdesign:

• JAC Studios ApS