Nyt Vikingeskibsmuseum 

Vikingeskibsmuseets fem enestående og originale vikingeskibe får et nyt hjem i sikkerhed for havets kræfter og sollysets nedbrydende effekt.
Den nuværende Vikingeskibshal bliver transformeret, sikret mod stormflod og åbnet mere op for offentligheden.

Landskabet omkring Vikingeskibsmuseet bliver forandret til en strandeng, som er mere lig den kystnatur, som historisk har dannet rammerne om menneskers liv ved Roskildes fjordlandskab. Donationer fra tre fonde og bevillinger fra Staten og Roskilde kommune har sikret økonomien bag opførelsen af en ny udstillingsbygning til Skuldelevskibene. Realiseringen af projektet omkring Vikingeskibshallen og landskabet kræver yderligere fondsfinansiering, som Vikingeskibsmuseet er i dialog med en række større, danske fonde om. 

Det er Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, der har udformet planer og visioner for Nyt Vikingeskibsmuseum i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab og Christoffer Harlang Architects. Det øvrige rådgiverhold er Aaen Engineering, Niras Engineering og JAC Studios.

Tekniske specifikationer

Type
Museum; Nybyg, transformation, landskabsprojekt

Adresse
Vindeboder 12, 4000 Roskilde, Danmark

Areal
Ny Museumsbygning 3217 etage m², Vikingeskibshallen 2750 etage m²
Landskab 24.975 m²

Bygherre
Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Arkitekter 
Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Landskabsarkitekt
Marianne Levinsen Landskab

Samarbejdspartner transformation
Christoffer Harlang Architects

Ingeniør
Niras
Aaen Engineering

Udstillingsarkitekt
JAC Studios

Årstal
1. præmie 2024

Renderinger
Kvant-1

Det er et projekt, der viser, hvordan arkitektur handler om mere end at kunne tegne en flot bygning. Det er ikke kun det, man bygger, men i høj grad også disponeringen af grunden og alt det, man ikke gør på den, der udmærker stor arkitektur.”

Karsten Ifversen, Politiken, 12. januar 2024

"På en overraskende elegant måde har teamet fået den nye længe placeret sådan, at den er sig selv, samtidig med at den taler med områdets andre elementer og får det samlede område til at opleves som en dynamisk og righoldig helhed."

- Holger Dahl, Berlingske, 17. januar 2024

Oversigtsplan

Dette er Lundgaard & Tranberg Arkitekters oplæg. Nu venter en 2 årige projekteringsperiode, inden de endelige streger bliver slået. 

Planen viser museumsanlægget med nuværende og fremtidige bygninger samt de overordnede ændringer i landskab og udearealer.

Den kommende, klimasikrede bygning til de fem vikingeskibe ses med front ud mod Museumshavnen.

Den transformerede (nuværende) Vikingeskibshal ligger på kanten af fjorden med en ny forbindelse til den eksisterende Museumsø, der huser museets værft, undervisning og værksteder.

Museumsøen, der åbnede i 1997, er omkranset af Museumshavnen, hvor de rekonstruerede vikingeskibe og nordiske både er udstillet i deres rette element.

Planen viser også det fremtidige store strandengområde med lokal fjordlandskabsflora omkring museumsanlægget, og hvordan det fremtidig museumsanlæg ser ud i samspil med den omgivende havn, fjord og by. 

“Det er med stor lettelse, at vi kan præsentere den nye bygning, som skal sikre de umistelige vikingeskibe for fremtiden. Det nye hjem til skibene kommer til at ligge på museumsgrundens højeste sted i sikkerhed fra havets kræfter og skibene bliver skærmet for dagslysets nedbrydende effekt. Samtidig foreslår vinderprojektet en virkelig smuk transformation af den eksisterende Vikingeskibshal med stor respekt for de arkitektoniske kvaliteter. Vinderprojektet understøtter i den grad museets maritime fortælling med blandt andet en offentlig plads, der også kan bruges som slæbested for museets skibe”

Vikingeskibsmuseets direktør Tinna Damgård-Sørensen.

“Vinderforslaget fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter skaber en formidabel sammenhæng mellem den nye bygning til vikingeskibene, den nuværende vikingeskibshal, Roskilde by og landskabet. Vi får en stor strandeng, som kan håndtere vand og inviterer en lokal flora ind på området, og som passer til det øvrige fjordlandskab. På den måde er det et arkitektonisk værk, hvis kvalitet ikke bare består af den enkelte bygning, men udgøres af en samklang med landskab, natur, historie og mennesker,”

formand for dommerkomiteen, formand for Vikingeskibsmuseets bestyrelse og borgmester i Roskilde, Tomas Breddam

For os som arkitekter er det en drøm, der går i opfyldelse. Vi får lov til at arbejde i feltet mellem beskyttelse og fornyelse af den enestående kulturarv, som både Vikingeskibene og Vikingeskibshallen repræsenterer. Vi var fra starten optaget af at finde det selvfølgelige og stærke greb, der kan forløse dette særlige steds potentiale og bevare offentlighedens frie adgang til fjorden. Vi har placeret den nye Museumsbygning på en måde, så den samler de tre meget forskellige bygningskarakterer samtidig med, at de skaber rum og naturlige overgange til landskabet imellem dem. Det skaber én samlet museumsoplevelse med fjorden og strandengen – ja, med naturen som den store, samlende kraft.”

– Lene Tranberg, partner og medstifter Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Milliondonationer til Nyt Vikingeskibsmuseum

Milliondonationer fra tre danske fonde, Staten og Roskilde Kommune finansierer opførslen af Skrinet, der er den nye, fremtidssikrede udstillingsbygning til Skuldelevskibene samt delvis finansiering af det omgivende landskab.

Villum Fonden støtter med 60 millioner kroner. Augustinus Fonden støtter med 50 millioner kroner. Aage og Johanne Louis-Hansen Fond støtter med 25 millioner kroner.
Folketinget støtter med 150 millioner kroner i en finanslovsbevilling. Roskilde Kommune støtter med 25 millioner kroner.  

Prisen for den nye bygning samt den finansierede del af landskabet er 310 millioner. Vikingeskibsmuseet er i dialog med fonde om finansiering af transformation af Vikingeskibshallen samt det resterende landskab. Restfinansieringen er 250 millioner. 

Vikingeskibshallen

 ”I vores transformation af Hallen er vi gået nænsomt frem. Det har været givende at arbejde med et vigtigt arkitektonisk værk, der har en smuk, meget tydelig rumlig struktur med et klart hierarki, som gør det muligt at facaderne mod strandengen kan åbnes, så Hallen kan blive et samlingspunkt for byen. Samtidig kystsikres Hallen mod fjorden, på en måde der tager afsæt i bygningens egen logik.”

– partner og arkitekt Malene Hjortsø Kyndesen

Transformationen af hallen bevarer så meget af den oprindelige konstruktion som muligt. 90 % af betonen bevares,
80 % mursten bevares og renses. Den nye beton dimensioneres for at minimere ressourceforbruget. De øvrige konstruktioner, indervægge og dæk bygges op i biobaserede konstruktioner, der minimerer up-front carbon.

Hallen skal ikke længere huse vikingeskibene, i stedet får den en ny funktion, hvor offentligheden i endnu højere grad bliver inviteret tæt på det maritime liv ved fjorden og havet.