Milliondonationer fra tre danske fonde

Størstedelen af finansieringen af 'Nyt Vikingeskibsmuseum' er sikret ved donationer fra Villum Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, samt Roskilde Kommune og staten. Vikingeskibsmuseet er i positiv dialog med yderligere fonde om den sidste del af finansieringen af det samlede projekt.

Villum Fonden støtter med 60 millioner kroner.

Villum Fonden er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. 

Villum Fonden er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. Villum Fonden er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Augustinus Fonden støtter med 50 millioner kroner. 

Augustinus Fonden er en af Danmarks store kulturfonde, og vægten i det filantropiske arbejde ligger primært inden for kunst og kultur, men fonden støtter også forskning, uddannelse og sociale indsatser i Danmark og internationalt. Fondens støtte kommer bredt ud i hele landet. 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond støtter med 25 millioner kroner.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en uafhængig og privat fond, som har til formål at støtte projekter, der beriger samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel.

På initiativ af Fru Johanne Louis-Hansen blev Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond oprettet i 1969. Fonden tog senere navneforandring til det nuværende Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.