Prospekt for et nyt vikingeskibsmuseum

De fem vikingeskibe er en del af verdens kulturarv, og Vikingeskibsmuseet er internationalt kendt for samspillet mellem de originale skibe og det levende miljø, hvor man kan opleve fremragende bådebygningshåndværk, og deltage i aktiviteter og sejlads på fjorden.

Vikingeskibene er truet af stigende vandstand og stormflod. Vikingeskibshallen kan ikke yde den nødvendige beskyttelse, og bygningen har en vurderet restlevetid på 5-7 år.

Kulturministeren har affredet Vikingeskibshallen. Det har skabt et frit udgangspunkt for at sikre skibene og opføre et nyt Vikingeskibsmuseum.

Det nye museum skal videreføre stedets enestående værdier og muliggøre en udvidelse og fuldstændig fornyelse af museets fortællinger og formidlingsaktiviteter. Udgangspunktet skal være maritimt og udsynet globalt. Historien skal være relevant for alle museets gæster, også de mange, der kommer fra udlandet.

Der skal udvikles et sammenhængende univers og formidlingskoncept, bygget over tre grundfortællinger om vikinger, skibe og museets arbejde med kulturarven på havbunden. Vi vil opføre nye bygninger og forme et landskab, der binder museumsområdet sammen. Vi vil skabe bedre plads til de frivillige og det rige folkeliv, der forbinder museet med by og havn.

Et helt foreløbigt skøn indikerer en samlet anlægsomkostning på 550 mio. kroner eks. moms. Den første del af økonomien er på plads: Staten har afsat 150 mio. kroner på finansloven, og Roskilde Kommune har givet forhåndstilsagn om 25 mio. kroner. Der er afsat yderligere 10 mio. kroner på finansloven til indledende undersøgelser, og vi har sammen med Roskilde Kommune lagt en plan, som skal skabe grundlaget for en international arkitektkonkurrence.

Med dette prospekt udgivet i marts 2019 ønsker vi at præsentere vores vision i håb om, den vil inspirere til dialog og samarbejde om udviklingen af et nyt Vikingeskibsmuseum. Læs: "Prospekt for et nyt Vikingeskibsmuseum".

Siden vil løbende blive opdateret.