udsendt den 29/09-2013

Foredrag: Nyt fra Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske arbejdsmark

Et 9000 år gammelt smykke, 'mastemønten' og undersøiske bopladser. Torsdag den 3. oktober kl. 19.30.
Helt sensationelt blev der ved undersøgelsen af skibsvraget fra 1700-tallet i Guldborgsund fundet skibets såkaldte 'Mastemønt', en mindre sølvmønt, der oprindelig blev lagt under skibets mast i løbet af byggefasen. Foto: Jørgen Dencker

Helt sensationelt blev der ved undersøgelsen af skibsvraget fra 1700-tallet i Guldborgsund fundet skibets såkaldte 'Mastemønt', en mindre sølvmønt, der oprindelig blev lagt under skibets mast i løbet af byggefasen. Foto: Jørgen Dencker

Marinarkæolog og museumsinspektør Jørgen Dencker holder torsdag den 3. oktober foredrag om de mange marinarkæologiske projekter, Vikingeskibsmuseet har gennemført i løbet af sæsonen.
Årets undersøgelser, besigtigelser og fund spænder vidt både tidsmæssigt og geografisk. Lige fra et sjældent 9.000 år gammelt ravsmykke, over de romerske kejseres sommerresidens ved foden af Vesuv til velbevarede skibsvrag fra så forskellige tider som 1700-tallet og 2. Verdenskrig.

Et af årets mest omtalte fund fra havet, er den lille sølvmønt, der blev fundet ved undersøgelsen af skibsvraget fra 1700-tallet i Guldborgsund. Mønten blev fundet i mastesporet og er skibets såkaldte 'Mastemønt', en mindre sølvmønt, der oprindelig blev lagt under skibets mast i løbet af byggefasen, for at sikre fartøjet og dets besætning held og lykke på sørejserne fremover. Sammen med analyser af de øvrige genstandsfund fra skibet, er arkæologerne nu kommet dateringen af skibet nærmere.


Foredragsholder:
Jørgen Dencker, museumsinspektør, teamleder for Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske undersøgelser

Af: Rikke Tørnsø Johansen