Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning 2022 -2025


Formand:

Tomas Breddam
Borgmester i Roskilde Kommune
Udpeget af Roskilde Byråd

Næstformand:

Gurli Martinussen
Udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner

Medlemmer:

Thomas Maarup
Udpeget af Vikingeskibsmuseets venner

Lars Bernhard Jørgensen
Udpeget af bestyrelsen

Jette Tjørnelund
Udpeget af Roskilde Byråd

Jeanne Bergmansen 
Udpeget af Roskilde Byråd

Mødereferater

Mødereferater fra bestyrelsesmøderne kan rekvireres via e-mail: museum(at)vikingeskibsmuseet.dk