Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning 2019 -2022 


Formand:

Tomas Breddam, Borgmester, udpeget af Roskilde Byråd

Næstformand:

Ole Christiansen, udpeget af Vikingeskibsmuseets Venner

Medlemmer:

Gurli Martinussen, udpeget af Vikingeskibsmuseets venner

Michael Lunn, udpeget af bestyrelsen

Lars Christian Brask, udpeget af Roskilde Byråd

Anna Bondo Nielsen, udbeget af Roskilde Byråd


Mødereferater

Mødereferater fra bestyrelsesmøderne kan rekvireres via e-mail: museum(at)vikingeskibsmuseet.dk