Vikingeskibsmuseets bådelaug

Vikingeskibsmuseet har en stor samling af rekonstruerede vikingeskibe og traditionelle, historiske træbåde. Der er tale om unikke både, som hver har deres særlige historie og egenskaber. 
Et udvalg af bådene er 'laugsbåde', der vedligeholdes og sejles af frivillige medlemmer af museets bådelaug.
Der er laug med helt op til 200 medlemmer og ganske små bådelaug omkring de mindre både.

Sommertogter eller weekendsejladser

Nogle laugsbåde sejler længere togter om sommeren, og andre holder sig til de danske kyster. Fælles for dem alle, er stærke fællesskaber, hvor interessen for sejlads i historiske bådtyper er det, man samles om.

Nogle sejladser har et forskningsmæssigt sigte, andre et officielt formål, mens andre sejladser igen kan være ren fornøjelse, hvor bådelauget selv har sat målet eller, hvor sejladsen går derhen, hvor vinden bærer båden.
Bådene sejler med de fremdriftsmidler, der var til rådighed i den historiske periode, de stammer fra. Derfor får man som laugsmedlem også en del motion i form af roning, sejlsætning, ophaling med mere. 

Bådelaugene står for bådenes løbende vedlighold: De skraber, maler, tjærer skibenes træskrog og passer alt tovværk og de store sejl. Belønningen for alt det hårde slid er sammenholdet og oplevelserne til søs.

Kom med - læs mere på 'laugnet'

Vikingeskibsmuseets bådelaug har altid plads til flere medlemmer, der har lyst til at sejle på historiens præmisser.

På bådelaugenes hjemmeside 'Laugnet' kan du læse om hver enkelt laugsbåd, dens historie, egenskaber og baggrund.
Og du kan læse en præsentation af hvert enkelt bådelaug samt ansøge om medlemsskab.

» Besøg laugnet og læs mere om bådelaugene. Det er også her, man kan ansøge om medlemskab  ...