udsendt den 19/07-2016

25. -31. juli: Fra glødende jern til nagler og værktøj

Besøg Vikingeskibsmuseet i smedens uge, hvor du kan følge arbejdet med at håndsmede værktøj og skibsnagler til 'Gislingebåden'.

Fra d. 25. - 31. juli genlyder Museumsøen af smedens tunge hammer mod armbolten.
Vikingeskibsmuseets smede eksperimenterer med jern, de har udvundet af myremalm - på sammen måde måde, som vikingerne fremstillede jern for 1000 år siden.
Arbejdet med myremalmjern er tidskrævende, da jernet skal renses for urenheder inden det kan bruges til våben eller værktøj.

I smedeugen kan museets gæster få et særligt indblik i den svære kunst at håndtere det rødglødende jern: Oplev smeden forme skibsnagler til 'Gislingebåden', få en snak med smeden om den spændende proces at lave dansk jern og se, når han renser og formgiver det glødende jern til nagler og værktøj.
De ivrige kan give en hånd med ved blæsebælgen. 

OBS: Grundet sygdom vil der ikke være smedning den 28. - 29. juli. 

Af: Sabine Stubbe Østergaard