Besætning søges

Efter årets store succes med sejladsen fra Roskilde til Dublin, har Havhingsten brug for nye kræfter. Derfor åbnes der op for tilmeldinger til næste års sejlads når skibet skal sejles hjem fra Dublin til Roskilde.

Umiddelbart kan det lyde selvmodsigende. Årets sejlads til Dublin var på mange måder en stor succes. Skib og besætning blev prøvet af under optimale betingelser med alle de elementer som en sejlads med en vikingeskib af Havhingstens størrelse kan byde på. Mange dages fantastisk sejlads i nogle af Europas mest udfordrende farvande, regn og kulde, adskillige ventedage i havn og enorm opmærksomhed fra hele verden.

Men et projekt som Havhingsten er meget krævende.

"Rigtig mange af de besætningsmedlemmer som deltog i det syv uger lange togt i sommer, har været med siden søsætningen i 2004 og det har krævet op mod 120 dages forberedelse og sejlads - herunder 6 ugers træningssejlads i de forudgående to år. Og det siger sig selv at ikke alle har mulighed for at tage så mange dage ud af kalenderen, uden at det på et tidspunkt må stoppe", fortæller skipper Carsten Hvid og fortsætter: "Størstedelen af besætningen er frivillig og uden deres enorme indsats ville dette projekt aldrig være blevet til noget. Men for mange er smertegrænsen nået og vi er derfor nødt til at supplere besætningen op."

Projektet har netop afsluttet en evaluering blandt besætningen, som på alle fronter bakker op om projektet og Vikingeskibsmuseet er nu i fuld gang med at planlægge næste års sejlads. Skibet skal hjem til Roskilde igen og der er rigtig mange detaljer der skal på plads.

"En helt stor udfordring ved at tage nye besætningsmedlemmer ind, er at vi ikke har et skib at træne med. Tidligere har vi jo haft Havhingsten lige ved hånden og de mange træningsweekender har haft udgangspunkt i museumshavnen i Roskilde. Men nu ligger vores skib udstillet på Nationalmuseet i Dublin og vi må derfor tænke utraditionelt i den meget vigtige proces det er, at udvælge de rigtige personer", fortæller Carsten Hvid.

Det stiller store krav til besætningens sociale og faglige kvalifikationer at sejle verdens største rekonstruktion af et vikingeskib. Listen over de udfordringer det enkelte medlem af besætningen stilles overfor er lang:

  • Fysisk krævende med roning og hård sejlads i adskillige timer i træk
  • Kolde dage og nætter
  • Masser af regn i dagevis under åben himmel
  • Mangel på søvn i mange timer
  • Minimalt privatliv
  • Primitive sovemuligheder ombord
  • Hårdt vejr
  • Mange dages ventetid i havn
  • osv, osv...

Alligevel stiller størstedelen af den nuværende besætning op til endnu en tørn. Men vil der være andre derude som vil gribe chancen til at opholde sig i silende regn i seks ud af syv dage om ugen?

"Det håber vi selvfølgelig. Mange har i løbet af sommeren henvendt sig med ønske om at komme med. Og der er helt sikkert stadig folk, som vil passe perfekt ind i projektet", slutter Carsten Hvid.