Vikingeskibsmuseets forskning

Vikingeskibsmuseet er kendetegnet ved et tværfagligt forskningsmiljø, hvor håndværkere, akademikere og sejlere tilsammen udforsker fortidens maritime kulturhistorie. Deres arbejde tager udgangspunkt i de metodiske tilgange fra såvel den eksperimentelle som den maritime arkæologi.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde varetager det marinarkæologiske ansvar for alle kulturhistoriske perioder på dansk søterritorie øst for Storebælt. Museets forskning tager afsæt i ansvarsområdet og er særligt koncentreret om vikingetid samt skibs-, søfarts- og bådebygningskultur. 

Museets resultater bidrager til den maritime forskning nationalt og internationalt, og skriver sig ind i den forskning, der foregår på et bredere felt, og bliver dermed relevant for et bredt kulturhistorisk forskningsmiljø i ind- og udland.

Både grundforskningen og den anvendet forskning, udnytter museets samling, og resultaterne formidles gennem publikationer, udstillinger, museets hjemmeside og andre formidlingsplatforme.