Hvorfor drage på togt?

Hver sommer drager flere at museets rekonstruktioner ud på enten kortere togter i danske farvande eller længere togter over større havstrækninger. Disse togter eller sejladsforsøg bidrager til den arkæologiske og tekniske beskrivelse af skibene ved at give os en forståelse af hvordan det rent faktisk har været at sejle i skibene. Hvilken muligheder gav disse skibes konstruktion, lasteevne, sejlegenskaber og sødygtighed for datidens transport og kommunikation? 

Derudover giver togterne os tal på skibenes præstationer, der kan sammenlignes med data fra andre skibstyper fra såvel vikingetid som andre tidsperioder og skriftlige kilders oplysninger om rejsehastighed til søs. 

Endelig bruges togterne til at optræne skibenes besætninger i at håndtere de store åbne både og udføre sikre manøvrer i næsten al slags vejr med den for længst glemte og derfor uvante enkeltråsejlsteknik. 

Det er altså nødvendigt at sejle for at kunne tolke fortidens skibes brug og betydning, ligesom man må sejle for at indøve og bevare det praktiske sømandskab, der er det nødvendige håndværk for at kunne håndtere sådanne skibe. 

De mange togter har blandt andet resulteret i hundredevis af logbogsnotater og flere spændende betragtninger om livet til søs i et vikingeskib. Logbøgerne kan læses under de enkelte togter.

Kommentarer fra skrivebordet

I forbindelse med Havhingsten Irlandstogt bad Vikingeskibsmuseet et antal eksperter om at kommentere Havhingstens togt ud fra deres egen faglighed. Et udvalg af disse bidrag kan læses nedenfor. 
» Se alle kommentarene her... 

Om Havhingstens fartpotentiale

Observationer fra følgebåden Martha i forbindelse med Havhingstens sejlads ud gennem Roskilde Fjord og Isefjordens…

Vikingerne brugte telte på deres langskibe

Havhingstens regnvåde overfart fra Roskilde til Sydnorge leder tankerne hen mod spørgsmålet, om man kunne sætte…

Om at holde varmen til søs - sådan gør færingerne

Evakueringen af tre afkølede besætningsmedlemmer fra Havhingsten under sejladsen fra Roskilde til Sydnorge har…

At vente på bør

Her på hjemmesiden har men kunnet følge Havhingstens ophold og bevægelser på den norske kyst fra Lindenes til…

Havhingstens togt til Irland - kun et eventyr?

Med søsættelsen af Havhingsten fra Glendalough i sommeren 2004 kunne Vikingeskibsmuseet i Roskilde fremvise en hel…

Vikingatida tänkande om navigation

Vikingatidens navigatör hade inte tillgång till de precisionsinstrument och den informationsmängd vi är vana vid…