Immateriel kulturarv

Traditionelt museumsarbejde har i længere tid gået ud på at bevare og udforske den materielle kulturarv. Genstande bliver fundet under udgravninger, analyseret, konserveret og udstillet. Dermed beriger de vores forståelse af de fysisk aspekter af livet i fortiden. De huse folk boede i, de skibe de sejlede med, det tøj de havde på og de produkter de fremstillede.

Den immaterielle kulturarv handler på den anden side om alt det, som man ikke kan placere i en udstillingsmontre – de traditioner, teknikker, sociale skikke og sprog der er særegen til hver kultur. I 2003 lavede UNESCO udkastet til ’Konvention til sikring af den immaterielle kulturarv’. Et af de områder der lægges vægt på, under den immaterielle kulturarvs banner, er det traditionelle håndværk. Det maritime håndværk, som bliver udført på museets bådeværft, er et perfekt eksempel på dette.

I filmen herunder, fortæller Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet, om immateriel kulturarv og Vikingeskibsmuseet arbejde med at bevare de nordiske klinkbådstraditioner.