Uddannelse i sejlads, kystkultur og friluftsliv

Til april starter et uddannelsesforløb, der har til formål at give lærere, pædagoger, museumsfolk mv., redskaber til at arbejde med sejlads, friluftsliv og levende kystkulturformidling.

Uddannelsen

Uddannelsen afholdes fra april til september og består af fire kurser af 3-6 dages. I mellem hvert kursus skal de studerende styrke egne sejladsfærdigheder ved at tager på tur på egen hånd samt desuden tilegne sig teori. Kurserne foregår hovedsageligt på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og der vil indgå både sejlads i traditionelle klinkbyggede både og overnatning i telt. Kursusrækken skal give kursisten formelle og reelle sejl- og formidlingskompetencer, der er tilpasset sejladssamrådets normer.

» Læs mere om sejladssamrådet her

Består man hele forløbet bliver man både bådfører, instruktør og vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv og man har kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv på højskoler, efterskoler, museer, pædagogiske institutioner m.v. Vejleder man fra fartøjer med dimensiontal over 20 er det dog en forudsætning at man tager de teoretiske kurser "yachtskipper eksamen af tredje grad", SRC-kurset og sundhedsbevis for søfarende og fiskere. Disse indgår ikke i forløbet. 
Vikingeskibsmuseet har udviklet kursusforløbet i samarbejde med Kystliv Holbæk, Maritim Linje på FGU Roskilde og Vends Motorik og Naturskole og Københavns Universitet

Hvem står bag uddannelsen?

Vikingeskibsmuseet har udviklet kursusforløbet i samarbejde med Kystliv Holbæk, Maritim Linje på FGU Roskilde og Vends Motorik og Naturskole og Københavns Universitet

Nedenfor gives en kort introduktion til de fire kursusgange.
Yderligere information kan findes i studieplanen. 

På det første kursus gives en basal indføring i at håndtere, forstå og formidle de klinkbyggede både. Der gives en indføring i roning og der arbejdes med basal kystformidling. Der er fokus på vedligehold, småreparationer, knop og knuder, tovværk, navn og benævnelser, rigning af båd og materialeforståelse.

På det andet kursus, bådførerkurset, gives en grundlæggende oplæring i brug af mindre traditionsbåde med sprydsejl. Vi fokuserer på sejlads, navigation samt sikkerhed på kysten. Kurset afsluttes med en praktisk duelighedsprøve.

På det tredje kursus arbejdes der frem mod at blive instruktør. En instruktør har et udvidet færdigheds- og erfaringsniveau og har kompetencet til at undervise på uddannelsens roerniveau. Desuden kan en instruktør arbejde med sejladsoplæring af bådføreaspiranter. 
På kurset sejles der i traditionsbåde med sprydsejl og råsejl. Der lægges vægt på roning, sejlads, navigation og fiskeri samt sikkerhed på kysten. Vi prøver at kæntre et fartøj og der arbejdes med mand over bord øvelser. Det undervises også i emner som kystkultur og kystnatur, samt pædagogik, der har relation til kursusforløbet.

Det fjerde kursusforløb ”Vejleder i sejlads og friluftsliv” arbejdes der frem mod at blive vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv med sprydsejlsriggede og råsejlsriggede både. Der arbejdes med formidlingsteknikker i forbindelse med sejlads-, friluftsliv-, kultur- og naturvejledning og forløbet afsluttet med at aspiranterne skal planlægge og afholde et formidlingsforløb med en ekstern gruppe. 

Praktisk information

Hele uddannelsen koster 12.500 kroner, dertil kommer udgifter til rejse, forplejning, overnatning og teoretisk og praktisk duelighedsprøve. Der er ikke beståelsesgaranti og man skal påregne at bruge en del tid udenfor kurserne på at tilegne sig de praktiske og teoretiske færdigheder. 
Ønsker man ikke at tage den fulde uddannelse er det muligt at vælge sig ind enkelte moduler. For at komme ind på kurserne på instruktør og vejlederniveau skal man have bestået en prøve svarende til det lavere rangerende niveau. De enkelte kursers priser kan findes i studieplanen.

Betaling: 1/4 af beløbet betales ved faktura i forbindelse med tilmelding. Det resterende beløb skal være betalt 14 dage før kursusstart. 

Tilmelding: Ønsker man at tilmelde sig uddannelsen/kurser sendes en ansøgning til Jakob Haahr på jha(at)vikingeskibsmuseet.dk. I ansøgning skal følgende oplysninger angives: Fulde navn, adresse, telefonnummer, ean og faktureringsadresse. Der er 16 pladser der fordeles efter først-til-mølle princippet.