Vikingeskibsmuseets bådsamling

Udgangspunktet for Vikingeskibsmuseets bådsamling er de fem vikingeskibe udgravet ved Skuldelev i Roskilde Fjord i 1962.

Med den eksperimentalarkælogiske forskning og rekonstruktionen af originalskibene samt andre fartøjer fra vikingetid og tidlig middelalder, levendegør museet de arkæologiske skibsfund - gennem bådebygning, sejlads og udstilling i museumshavnen. 

Bådsamlingen er en aktiv del af museets udstilling og formidling. Via sejladstjenesten bruges bådene til at give museumsgæsterne en  'hands-on' oplevelse med råsejl på Roskilde Fjord. Flere både sejles af frivillige bådelag og folk med interesse for at holde vores maritime kulturarv ved lige og for at sejlede traditionelle nordiske råsejlsbåde.

Museets bådsamling forøges hele tiden. I skrivende stund råder museet over mere end 40 forskellige fartøjer, og flere bygges på Bådeværftet. Bådsamlingen suppleres også med brugsbåde fra hele Skandinavien. Samlingens hovedformål er at vise, at den skibsteknologiske og designmæssige udvikling gennem de sidste 1000 år ikke har været mere omfattende end, at vikingeskibet stadig kan genkendes i nutidens træbåde - en pointe der understreger vikingetidens stærkt udviklede skibsskrog og rig - og betyder at samme byggeprincipper og metoder stadig anvendes i dag - tusind år efter!