NY udgave: MEDLEMSNYT 2/2024 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Udgivet 16/01-2024

Vi beklager, at der havde sneget sig et par fejl ind i det MedlemsNyt, der blev sendt ud tidligere i dag...

MEDLEMSNYT 2/2024 for foreningen ”Vikingeskibsmuseets Venner”

Kære medlemmer

Foråret banker på døren, og dermed er det tid til årets generalforsamling i vores gode forening. Bestyrelsen foreslår et par mindre vedtægtsændringer, og herudover skal der være valg til bestyrelsen. Vi glæder os til at se jer.

Generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 19.30

Vi holder den ordinære generalforsamling i Vikingeskibshallen med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
  • Bestyrelsen foreslår Ole Christiansen.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og sigtelinjerne for bestyrelsens fortsatte arbejde.
   
 3. Forelæggelse og godkendelse af det udsendte revisorgodkendte regnskab.
   
 4. Fastsættelse af kontingent.
  • Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 350 kr for ordinære medlemmer og 125 kr for bådelaugsmedlemmer.
 5. Bestyrelsesforslag og indkomne forslag.
  • Bestyrelsens forslag 1: Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade kontingentet følge museets entre.
  • Bestyrelsens forslag 2: Præcisering af indkaldelse til generalforsamling.
 6. Valg til bestyrelsen.
  • Thomas Larsen-Schmidt og Christian P. Hall ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  • Bestyrelsen foreslår Rikke Zeuner, Ole Ekstrand, Esben Jessen og Silke Bock.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
  • Birgit Sode er villig til genvalg som revisor.
  • Hanne Veitland er villig til genvalg som revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Det reviderede årsregnskab og forslag til beslutning er vedlagt dette nyhedsbrev.

Efter generalforsamlingen fortæller museets direktør Tinna Damgård-Sørensen nyt fra Vikingeskibsmuseet, og der afsluttes med en kop kaffe.

Venlig hilsen

Thomas Maarup
Formand

Telefon 2344 4903

Mail thomas(at)maarup.dk

Spørgsmål til medlemsadministrationen kan rettes til venneforening(at)vikingeskibsmuseet.dk.