Beskrivelse af udbuddet fra Udbudsbekendtgørelse, fremsendt til offentliggørelse den 12-09-2022

Vikingeskibsmuseet i Roskilde skal udvikles og transformeres. Museets fem originale vikingeskibe – der er en del af verdens kulturarv og af enestående national betydning – kan ikke længere sikres i den eksisterende vikingeskibshal, hvor de trues af stormflod og nedbrydes af dagslys. Derfor skal der realiseres et nyt Vikingeskibsmuseum med en ny fremtidssikret udstillingsbygning til de fem vikingeskibe. Den nye udstillingsbygning skal sammen med en ny velkomstbygning, en transformation af den oprindelige Vikingeskibshal samt bearbejdning af landskab og udearealer sikre, at de besøgende får en sammenhængende museumsoplevelse. Samtidig skal projektet give offentligheden endnu bedre adgang til kysten og fjorden, end det er tilfældet i dag.

Det nye museum skal være et forbillede inden for internationalt, kulturhistorisk og bæredygtigt museumsbyggeri. Det skal være et museum af høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet, der levende og aktivt formidler historien om vikingetid, skibe, søfart og bådebygningskultur. Museet skal balancere en synlig arkitektonisk identitet med en nær læsning og fortolkning af stedet – på kanten mellem fjord og by. Bygninger, indhold og sted skal opleves som en helhed. Arkitektur, indretning, formidling og landskab skal, i samspil med den eksisterende aktive Museumshavn og Museumsø, skabe ideelle rammer for at levendegøre historien om, hvordan vikingerne ændrede verden med deres skibe.

Det nye museum skal være et foregangseksempel på et fremtidssikret museumsbyggeri med højt, innovativt bæredygtighedsfokus. Som en del af den tidlige designproces skal variantstudier og LCA-vurderinger vise strategier til at minimere emissioner. Nybyggeri skal minimum opnå DGNB Guld-certificering gennem prioritering af en række designkriterier for bæredygtighed, som fremgår af konkurrenceprogrammet.

Med ønsket om at udpege en totalrådgiver for udvikling og realisering af Nyt Vikingeskibsmuseum gennemfører Vikingeskibsmuseet en projektkonkurrence. Konkurrencen er kompleks og rummer forskellige delopgaver. I projektkonkurrencen er fokus på hoveddisponering og placering af nybyggeri, transformation af den eksisterende vikingeskibshal, landskabsbearbejdning inklusive etablering af fjordsti samt koncept for formidling, bæredygtighed og klimasikring. Konkurrencedeltagerne skal komme med bud på en sammenhængende helhedsplan, hvor delopgaver og programmer kobles sammen i et robust, arkitektonisk og landskabeligt helhedsgreb, som indfrier projektets vision, målsætninger, designkriterier og krav.

Forventet omfang pr. september 2022: Samlet byggefelt: ca. 31.000 m2. Nybyggeri ca. 3.300 m2 og transformation af eksisterende hal: ca. 2.400 m2.

Forventet økonomisk ramme pr. september 2022: ca. 280.000.000 DKK ekskl. moms. Den forventede økonomiske ramme dækker over håndværkerudgifter vedr. alle bygnings- og anlægsarbejder inkl. vinterforanstaltninger, byggeplads og uforudsete omkostninger. Den angivne forventede økonomiske ramme er ekskl. bygherreomkostninger, herunder rådgiverhonorar mv.

Der forventes i forlængelse af projektkonkurrencen gennemført et udbud med forhandling uden offentliggørelse iht. udbudslovens § 82 med vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen med det formål at indgå en totalrådgiverkontakt vedr. Nyt Vikingeskibsmuseum.

Ingeniørmæssige og udstillingsrådgivningsmæssige kvalifikationer og kompetencer skal ikke medtages i prækvalifikationsansøgningen, men forventes inddraget ifm. udarbejdelsen af konkurrenceforslaget i projektkonkurrencen.