Vikingeskibsmuseets årsberetninger

Hvert år udgiver Vikingeskibsmuseet en årsberetning på dansk. Årsberetningen indeholder bl.a.:

 • Oplysninger om Vikingeskibsmuseets organisation
 • Oversigt over marinarkæologiske undersøgelser
 • Oplysninger om dokumentation og Marint Arkiv
 • Forskningsoversigt
 • Oversigt over byggeprojekter på museets værft
 • Liste over formidlingsaktiviteter
 • Oversigt over medarbejdernes afholdte foredrag
 • Status på byggerier og bygninger
 • Oversigt over økonomi og administration
 • Museets vision og strategi
 • Oplysninger om museets bådelaug
 • Oplysninger om foreningen Vikingeskibsmuseets Venner