Viden og forskning på Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseets forskning tager afsæt i de fem originale vikingeskibe, og museet forsker i - og formidler viden om - vikingetidens skibe, søfart og bådebygningskultur.

Museet gennemfører marinarkæologiske undersøgelser og har en særlig kompetence i udforskning af arkæologiske skibsfund gennem rekonstruktion og arkæologiske eksperimenter i fuld skala.

Et tværfagligt forskningsmiljø

Vikingeskibsmuseet er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum og et aktivt eksperimentalarkæologisk forskningscenter med et tværfagligt forskningsmiljø, hvor håndværkere, akademikere og sejlere tilsammen udforsker fortidens maritime kulturhistorie.

Det stærke tværfaglige miljø danner grundlaget i det levende og moderne museum, og gør vores maritime forhistorie interessant og relevant.

En international forskningsinstitution

Vikingeskibsmuseet skaber med sin forskning ny viden om vikingetid, skibe, søfart og bådebygningskultur i Norden.

Museet har særlig kompetence i marinarkæologi og i udforskning af arkæologiske skibsfund gennem rekonstruktion og arkæologiske eksperimenter i fuld skala.

Vikingeskibsmuseets specialkompetencer:

Maritim eksperimentalarkæologi

Udforskning af arkæologiske skibsfund gennem rekonstruktion og arkæologiske eksperimenter i fuld skala.
Danmark har et stort, arkæologisk materiale af bådfund, der viser, hvordan mennesket siden den ældste stenalder har bygget fartøjer for at komme ud på vandet. Hvert fund fortæller sin egen historie, og tilsammen bidrager det store materiale til at skitsere udviklingen af det klinkbyggede skib, der kulminerede med vikingetidens højt specialiserede sejlskibe. 

Nordens klinkbådtraditioner

Klinkbådstraditionen findes endnu den dag i dag i Nordens træbåde, men det kræver en fokuseret indsats at holde den i live, og dermed bevare en viden og en kunnen, der går tilbage til vikingetidens mennesker.

Marinarkæologiske undersøgelser

Danmark har en rig kulturarv på havbunden – fra overskyllede stenalderbopladser til mere eller mindre velbevarede skibsvrag. Kulturarven på havbunden blev beskyttet ved lov i 1963 i forbindelse med udgravningen af de fem vikingeskibe i Roskilde Fjord, og dansk marinarkæologi er udviklet i Roskilde i et tæt samarbejde mellem Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet. Vikingeskibsmuseet har fået det arkæologiske ansvar for marinarkæologien i farvandene øst for Storebælt. I 2015 begyndte museet at opbygge sin egen arkæologiske samling.

Vikingeskibmuseets vision

Vikingeskibsmuseet vil levendegøre historien om, hvordan vikingerne forandrede verden med deres skibe.

Det er en medrivende og farverig historie, der sætter skibene ind i en større kulturhistorisk sammenhæng, hvor mennesket træder tydeligt frem, og den skibsteknologiske udvikling bruges som grundlag for at fortælle om de store forandringer, der fandt sted i vikingernes verden.

Historien tager afsæt i de fem originale vikingeskibe og museets specialiserede viden om vikingetidens skibe, søfart og bådebygningskultur.

Historien fornys løbende gennem den marinarkæologiske og den eksperimentalarkæologiske forskning - og den formidles så den appellerer til forestillingsevne og refleksion, behovet for fordybelse og lysten til at lege og eksperimentere.

Bådeværft

På bådeværftet, der ligger på Museumsøen, bygges der klinkbyggede brugsbåde. Bådeværftets speciale er rekonstruktioner af forhistoriske både i fuld størrelse, efter datidens metoder.

Immateriel kulturarv

Den immaterielle kulturarv handler om alt det, som man ikke kan placere i en udstillingsmontre – de traditioner, teknikker, sociale skikke og sprog der er særegen til hver kultur.

Museets bådsamling

Bådsamlingen er en aktiv del af museets udstilling og formidling. Museets bådsamling forøges hele tiden. Museet råder over mere end 40 forskellige fartøjer, og flere bygges på Bådeværftet.

Forskning

Vikingeskibsmuseet er kendetegnet ved et tværfagligt forskningsmiljø, hvor håndværkere, akademikere og sejlere tilsammen udforsker fortidens maritime kulturhistorie.

Eksperimentalarkæologi

For at kunne udforske de teknikker, metoder og konceptuelle forståelser, der lå bag bygningen og brugen af et fortidigt fartøj anvender vikingeskibsmuseet eksperimentalarkæologi

Marinarkæologi

Vikingeskibsmuseet arbejder også med marinarkæologi. Marinarkæologi er arkæologi under vand, der findes masser af arkæologiske spor på havbunden.