Eksperimentalarkæologi 

Maritim eksperimentalarkæologi indebærer rekonstruktion af arkæologiske skibsfund for at kunne udforske deres sejlegenskaber og funktion i fortiden. Processen involverer mange eksperter, blandt andre arkæologer, håndværkere og skibsrekonstruktører. Først opmåles de originale dele, derefter bygges 3D-model i pap. Den danner grundlag for bådebyggerens arbejde i fuld skala, som afsluttes med en endelig rekonstruktionstegning. 

Når rekonstruktionen i fuld skala er færdigbygget, bliver den testet for at kunne fastslå fartøjets sejlegenskaber. Hver fase dokumenteres og analyseres og er med til at øge vores forståelse af fortidens søfart. 

Vikingeskibsmuseets bådebyggere har gennem årene bygget rekonstruktioner af de fem originale skibe, som er udstillet i Vikingeskibshallen samt en række andre både. Nogle gange bygger vi samme båd flere gange, for at kunne fokusere på andre detaljer i processen, som kan give os ny viden. Det kan fx være:

  • Hvordan blev jern fremstillet i 1100-tallet?
  • Er det muligt at kløve krumtræ, og er der nogen fordele ved at gøre det?
  • Kan moderne bådebyggere forbedre deres brug af 1100-tallets værktøjer?

Vi kan også eksperimentere med, hvilken indflydelse det vil have på skibet, at vi benytter andre typer sejlvævning og -materialer, lige som vi kan blive klogere på forskellige tovværks egenskaber og jernnaglernes styrke.

Rekonstruktion af skibsfund

På bådeværftet rekonstrueres arkæologiske skibsfund som en del af vores forsknings- og formidlingsarbejde.

Sejladsforsøg

Gennem forsøgssejladser udforsker vi vikingeskibenes sejlegenskaber. 

Maritime håndværk

Træ bliver kløvet, hugget og høvlet, reb bliver lagt, jern bliver udvundet og smedet, uld bliver spundet.

Arbejdsrapporter

På bådeværftet bedrives der løbende forskning, der udgives som rapporter.