Vikingeskibsmuseets forskning

Vikingeskibsmuseet er kendetegnet ved et tværfagligt forskningsmiljø, hvor håndværkere, akademikere og sejlere tilsammen udforsker fortidens maritime kulturhistorie. De metodiske tilgange fra såvel den eksperimentelle som den maritime arkæologi er udgangspunkter i museets forskning. 

Vikingeskibsmuseet i Roskilde varetager det marinarkæologiske ansvar for alle kulturhistoriske perioder på dansk søterritorie øst for Storebælt. Museets forskning tager afsæt i ansvarsområdet og er særligt koncentreret om vikingetid samt skibs-, søfarts- og bådebygningskultur. 

Forskningsresultaterne bidrager til den maritime forskning nationalt og internationalt, og resultaterne skriver sig ind i den forskning, der foregår på et bredere felt, og bliver dermed relevant for et bredt kulturhistorisk forskningsmiljø i ind- og udland.

Forskningen, der både kan være grundforskning og anvendt forskning, udnytter museets samling, og forskningsresultaterne formidles gennem publikationer, udstillinger, museets hjemmeside og andre formidlingsplatforme.