Lærerkursus: Designproces og historisk håndværk

Published 11th Nov 2019

Vikingeskibsmuseet og Designmuseum Danmark udbyder i fællesskab et inspirationskursus for lærere, der gerne vil binde håndværk og design endnu tættere sammen.

På kurset sætter vi fagets tre kompetenceområder i spil i krydsfeltet mellem procesorienteret designtænkning og historiske håndværksmetoder. Vi skal arbejde med tilgange til idegenerering og med konkret formgivning, og der vil være fokus på ligheder og forskelle i tilgange og arbejdsmetoder i de brudflader, emnefeltet skaber, mellem de to museers ansvarsområder.

Kurset består bl.a. af workshops baseret på en praksisfaglig tilgang til formgivning, hvor vi afprøver såvel forskellige historiske håndværksteknikker som metoder fra designprocessen. Værkstedsopgaverne undervejs kan i noget omfang være inspiration til din egen undervisning, men kurset skal først og fremmest ses som en særlig chance for at indsamle og perspektivere metoder og emner i relation til faget.

På kurset sætter vi fokus på følgende indhold:
•    Formgivning i en designmæssig kontekst
•    Formgivning i den eksperimentalarkæologiske praksis
•    Værdiskabelse gennem designtænkning: designproces
•    Historiske håndværksmetoder: materialer og værktøj
•    Procesorienteret og casebaseret undervisning
•    Sejlads på Roskilde Fjord (hvis vejret tillader det)

Lærerkurset strækker sig over to dage og foregår på henholdsvis Designmuseum Danmark i København og Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Museernes udstillinger samt værksteder danner ramme for undervisningen.

Designproces og historisk håndværk 2020

Hvor og hvornår
Den 6. maj 2020 kl. 9.00 – 15.30: Designmuseum Danmark i København
Den 7. maj 2020 kl. 9.00 - 16.00: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Pris: 900 kr.
Prisen inkluderer frokost begge dage

Tilmedling: Vikingeskibsmuseets booking på telefon +45 46 300 253 eller på mail booking(at)vikingeskibsmuseet.dk

Tilmeldingsfrist: 2. april 2020

Har du spørgsmål til undervisningen kan du kontakte Gitte Kopenhagen på mail gko(at)designmuseum.dk


Created by Sabine Stubbe Østergaard