Nordiske klinkbådstraditioner

Skibene fra vikingetiden har sat sine spor i den skandinaviske, maritime kultur. Nutidens træbåde bliver stadig bygget over samme læst som i vikingetiden. Byggemetoden kaldes for klinkbygning, og der findes stadig mennesker i Norden, der bygger træbåde med denne over 1000 år gamle teknik.

Denne levende, immaterielle kulturarv er truet. Danmark og de øvrige nordiske lande har imidlertid underskrevet UNESCO's konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv, og landene er gået sammen om en ansøgning til UNESCO for at få de ”nordiske klinkbådstraditioner” på listen over umistelig kulturarv. Hvis UNESCO anerkender dette, er det et skridt på vejen til at bevare denne del af vores maritime kultur.

Vikingeskibsmuseet, Skjoldungens og Ottars bådelaug ønsker at bidrage til synliggørelsen af vores fælles maritime kulturarv og til museets sejladsforskning, ved at gennemføre to forsøgsrejser, der skal sætte UNESCO-ansøgningen i fokus. Skjoldungen og Ottar er enestående repræsentanter og ambassadøre for denne fælles kulturarv. Og vil, med disse sejlads, der netop foregår langs de norske, svenske og danske kyster, hvor der stadig er miljøer som arbejder for at fastholde disse traditioner, sætte fokus på vores levende maritime kultur der har rødder tilbage til vikingetiden.

Skjoldungens sejler langs Norges, Sveriges og Danmarks kyster, fra Sognefjorden til Roskilde. Sejladsen gennemføres i det rekonstruerede vikingeskib Skjoldungen med otte besætningsmedlemmer á to hold, og gennemføres udelukkende for sejl og årer.
Ottar sejler fra Roskilde mod Sognefjorden og tilbage igen. Sejladsen gennemføres ligeledes for sejl og årer.