Skjoldungen i Sydvestgrønland 2016

2. juli - 10. august

Forsøgsrejse i Grønland - i nordboernes kølvand

[Bemærk: Du kan tilføje/fjerne informationer på kortet, ved at sætte flueben ved ikonerne i den blå boks.]

Sæt flueben ved punkterne i den blå boks for at tænde og slukke for information på kortet.