Større togter

Alle sommertogter bidrager til vores viden om vikingetiden skibe og sejlads, men vi har mere materiale fra nogen tagter end andre. Her har vi samlet de største og bedst dækkede togter i årenes løb. Under hvert togt findes logbogsnoter, kort over toget, billeder mm.

God fornøjelse!