Billeder fra Skuldelev 3 byggeriet

Published 07th Jan 2018

Savner du opdateringer fra Skuldelev 3 byggeriet? Selvom byggeriet er sat på hold for vinteren, fortsætter arbejdet bag scenen, og der er nu nye billeder i Skuldelevgalleriet.

Frosten har lagt sig over værftspladsen og arbejdet med Skuldelev 3 er sat i bero. Arbejdet fortsætter dog indendøre, hvor vi gennemgår over 30 års dokumentation vedrørende de løbende reparationer, der igennem årerne er blevet udført på Roar Ege, den første rekonstruktion af Skuldelev 3. 

Optegnelserne af disse reparationer giver vigtige svar på spørgsmål om Roar Eges biografi - hvilke dele af skroget har været problematiske? Hvor længe har de forskellige dele holdt? Hvilke ressourcer kræver det at holde et 14 meter langt skib i sejlads-stand? Og mange andre vigtige spørgsmål. 

Det er også en påmindelse om hvor meget tålmodighed det kræver, at udføre eksperimentalarkæologisk forskning. Mange projekter giver først resultater efter måneder, år, eller i dette tilfælde, efter mere end en generations arbejde. Det lange forløb ses tydeligt i optegnelserne, der både indeholder svungen håndskrift og håndtegnede skitser samt digitale databaser og fotos. 

Imens der arbejdes bag scenerne, skal I ikke snydes for opdateringer fra Skuldelev 3. Udover optegnelserne gennemgåes det store arkiv af fotos fra byggeriet, og den nyeste portion billeder er netop blevet udvalgt og lagt i galleriet. 

» <link internal-link internal link in current>Se billeder fra byggeriet her... 


Created by Sabine Stubbe Østergaard