Et kirkeligt krigsskib finder ny havn

Overdragelsen af kirkeskibet Store Christianus Quintus fra Skt. Jørgensbjerg Kirke i Roskilde til Vikingeskibsmuseet fandt sted 7. januar 2021.
Published 28th Jan 2021

Vikingeskibsmuseet overtager tidligere kirkeskib - en model af 'Store Christianus Quintus' - fra Skt. Jørgensbjerg Kirke i Roskilde. Skibsmodellen skal indgå i årets særudstilling om de sunkne krigsskibe fra Femern Bælt.

I 1963 blev der ophængt en model af orlogsskibet ’Christianus Quintus’ (Christian 5.) i Skt. Jørgensbjerg Kirke i Roskilde. Hele 7.000 timer havde tømrer Poul Erik Thomsen brugt på den imponerende skibsmodel, inden han skænkede den til kirken som kirkeskib.

I 2018 besluttede kirkens menighedsråd at nedtage skibsmodellen og overdrage den til en passende modtager, og den 7. januar 2021 blev skibet overdraget til Vikingeskibsmuseet.     

Skibet skal indgå i en særudstilling om de sunkne skibe fra ’Slaget i Femern Bælt’, som marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet har undersøgt i 2012 og 2020.   

3 gange Kong Christian 5.

Under Christian 5.’s tid som regent (1670-1699) blev der bygget tre store krigsskibe, der efter hinanden blev navngivet Christianus Quintus. Det første i 1666, det andet i 1683 og det tredje i 1699.

Modelskibet fra Skt. Jørgensbjerg kirke er bygget efter tegningerne til det sidste af disse store krigsskib navngivet efter kongen selv.  

Kongen nåede dog aldrig at se det sidste skib færdigbygget. Christian 5. døde fire måneder før skibet blev søsat, og navnet på skibet blev ændret til Fredericus Quartus (Frederik 4.), med henvisning til den nye konge.

Europas største krigsskib

Det var ikke den eneste ændring, som skibet gennemgik fra tegning til færdigbygget skib. På tegningen fra 1697, der er forlægget til Thomsens model, er skibet planlagt til at være udrustet med 90 kanoner og med en længde på 160 fod (ca. 50,2 m).

Inden kølen blev strakt, blev planerne dog ændret, og skibet skulle nu være 58 meter langt med hele 110 kanoner, hvilket gjorde Fredericus Quartus til Europas største krigsskib, da det blev søsat i 1699.

Model af et skib, der aldrig blev

Modellen er bygget yderst detaljeret i 1:50. Omfanget af billedskærerarbejdet og farvelægningen er imponerende. På agterspejlet ses Christian 5.’s valgsprog ’Pietate et Iustitia’ (med fromhed og retfærdighed).

Skibsmodellen giver et fint indtryk af 1600-tallets krigsskibe og skibsbygningskunst, også selvom modellen gengiver et krigsskib, der faktisk aldrig blev bygget efter de oprindelige planer og tegninger.

I Røg og Brand - Udstilling om de genfundne skibe fra slaget i Femern Bælt

Trods det giver modellen et imponerende indtryk af 1600-tallets krigsskibe og skibsbygningskunst, og derfor vil den være et væsentligt bidrag til den kommende særudstilling ’I Røg og Brand’, der åbner 29. april på Vikingeskibsmuseet.

Udstillingen bygger på de spændende opdagelser, museets marinarkæologer har gjort i forbindelse med undersøgelserne af de sunkne skibe fra Slaget i Femern Bælt i 1644.  

Christian den 4.'s knusende nederlag 

En kølig oktoberdag i 1644 led den danske flåde et sviende nederlag i Femern Bælt syd for Lolland. Fjenden var en overlegen svensk-nederlandsk flåde og da kanonrøgen lagde sig efter slaget, havde øverstbefalende over den danske flåde, Pors Mund, ikke bare mistet sit eget liv, men også 15 ud af de 17 danske skibe. 

Marinarkæologer fra Vikingeskibsmuseet har nu genfundet, kortlagt og undersøgt de sunkne skibe fra det knusende nederlag i 1644. Skibsfundene er sikret på havbunden, men arkæologerne har indsamlet en række fund fra skibene og hjembragt en masse ny viden om orlogsskibene på Christian den 4.'s tid.

Slaget genfortælles time for time

Udstillingen genfortæller, på baggrund af de sensationelle fund, begivenhederne før, under og efter ’Slaget i Femern Bælt’ - år for år, måned for måned, dag for dag og time for time.

De besøgende vil blandt andet kunne opleve en visuel iscenesættelse af et dramatisk maleri fra slaget, se genstande hentet op fra havbunden, der er ødelagte af brand og eksplosion, to skibsmodeller og andre kulturhistoriske effekter, der er med til at give et tidsbillede af et stykke dansk, maritim kulturhistorie, der har ligget gemt på havbunden i århundreder.

Udstillingen åbner 29. april 2021 og vises frem til 31. marts 2022

Foredrag og mad fra 1600-tallet

Udstillingen vil blive ledsaget af et omfattende formidlingsprogram med temarundvisninger, foredrag, webformidling og særlige 1600-tals retter i Café Knarr.

Tilsammen vil udstilling og aktiviteter bidrage til fortællingen om Christian 4., som fremtrædende krigshelt eller impulsiv strateg, om eftermæle og storpolitik, fejder og søherredømme.

Samarbejder og støtte 

Projektet skabes i samarbejde med Yoke Aps, Roskilde Domkirke og en række lokale aktører. Særudstillingen har modtaget støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Beckett-Fonden, Brebølfonden og A/S D/S Orients Fond.

Derudover har museet modtaget støtte fra Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål, og har valgt at de skal bruges til særudstillingen.


Created by Rikke Tørnsø Johansen