Femern Bælt-forbindelsen Marinarkæologisk rapport: Dykkerbesigtigelse af kystnære side scan sonar-, magnetometer- og luftfotoanomalier i dansk farvand

Published 04th Feb 2014

J. nr. 2546

Publiceret marts 2011

Datering: Nyere Tid (1934 e.Kr.)

Kulturhistorisk gennemgang af resultaterne fra geofysisk survey af anlægstracéet og efterfølgende dykkerbesigtigelse af de udpegede anomalier på lægt vand på dansk side. Iagttagelsesforholdene var vanskelige for især de magnetiske anomaliers vedkommende, idet en stor del af området var meget rigt på sten. Der blev fundet fire menneskeskabte objekter, heraf ét skibsvrag, men ingen af disse har en så høj alder, at de er beskyttet af Museumsloven.


Created by Mikkel Haugstrup Thomsen