Kan du sætte ord på det du ved om vikingetiden?

Published 12th Oct 2018

Det er den opgave, der blev stillet til 3. klasserne fra Oehlenschlægersgades Skole, da de den 2. oktober overtog guidefunktionen på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og gav rundvisninger for voksne – forældre, Vikingeskibsmuseets Venneforening og frivillige bådelaug.

Invitation til pressen 2. oktober kl. 13.15 – 14.30

Der er mange historier og fortællinger, der presser sig på, når emnet rammer vikingetiden. ”Vikingerne havde slet ikke horn i hjelmene”. ”Vikingerne var de første europæere, der kom til Amerika”. ”Når viking betyder ’søkriger’, var alle vikinger så egentlig vikinger?”. 

Eleverne fra 3. klasserne på Oehlenschlægersgades Skole har gennem 3 besøg hos Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet i Roskilde fået et udgangspunkt for selv at kunne sætte ord på den historiske periode, vi kalder vikingetiden. Og netop det får de lov at test af på tirsdag den 2. oktober, hvor alle elever har forberedt deres egen rundvisning på Vikingeskibsmuseet.

 

Rundvisning tilrettelagt af børn - for voksne

Rundvisningerne er tilrettelagt af eleverne selv i et samarbejde med Vikingeskibsmuseets professionelle formidlere, og der er inviteret et kompetent publikum til at opleve de mange – og helt sikkert mangeartede – rundvisninger, der tager udgangspunkt i den ramme Vikingeskibsmuseet stiller til rådighed. De inviterede gæster er, foruden elevernes egne forældre, også medlemmer af Vikingeskibsmuseets Venneforening, museets personale samt frivillige fra museets bådelaug. 

Rundvisningsdagen er afslutningen på et længerevarende samarbejde mellem Oehlenschlægersgades Skole, Kattinge Værk - Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune og Vikingeskibsmuseet, og hele projektet er foranlediget at, at Oehlenschlægersgades Skole, i forbindelse med en større ombygning, benytter Kattinge Værk som eksternt læringsrum for skolens elever. 
Nærheden til Vikingeskibsmuseet, og den fælles lyst til at udforske mulighederne i at give eleverne anderledes rammer for deres læring, har ført til det tætte samarbejde mellem skole og museum. Efter jul er det 4. klasserne fra Oehlenschlægersgades Skole, der får muligheden for at give deres version af de vigtigste fortællinger om vikingetiden. 

Fakta:

  • Den 2. oktober skal 3. klasser fra Oehlenschlægergades Skole rundvise på Vikingeskibsmuseet med fokus på alt det, de har lært om vikingetiden.
  • Selv kan sætte ord på den historiske periode, der hedder vikingetiden, og får Vikingeskibsmuseet som rammen.
  • Formatet er, at de skal rundvise voksne (familie, venner, museets ansatte og frivillige) i max. en time.
  • Eleverne har forberedt sig gennem flere besøg på Vikingeskibsmuseet.
  • Eleverne rundviser på Vikingeskibsmuseet den 2. oktober kl. tidsrummet 13.15 – 14.30.
  • Projektet er led i Vikingeskibsmuseet arbejde med at udvikle længerevarende samarbejder på tværs af skoler, forældre og frivillige. 
  • Hvor: Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Vindeboder 12, 4000 Roskilde

Hvornår: 2. oktober kl. 13.15 - 14.30


Created by Rikke Tørnsø Johansen