Marinarkæologerne har nu losset skibets sidste last

Svælget 1-skibet har været et lille, enmastet lastskib, som sejlede i årene omkring år 1800 og forliste med tung last af gule mursten. Foto Morten Johansen
Published 28th Mar 2023

Som en hilsen fra fortidens sømænd til nutidens arkæologer, lå skibets last af gule murstene endnu pænt og ordentligt stablet i den nederste del af murstensbunken inde i skibet 'Svælget 1'. Nu har marinarkæologerne fjernet skibets sidste last.

Opdatering fra marinarkæologerne 28. marts 2023:

Da marinarkæologerne første gang så det skib, vi nu kalder 'Svælget 1', var det med det samme tydeligt, at de havde fundet et lastskib. Resterne af skibets sidste last af mursten, den lå stadig inde i skibet og i en stor bunke foran skibsvraget.

Nu er udgravningen af skibet godt undervejs, og arkæologerne har i løbet af den første uges dykning suget skibsvraget fri for sand og slam. Efter afrensningen af vragfladen har arkæologerne lavet en 3D-model baseret på hundredvis af fotos af vraget med murstensbunken i lasten.

Klogere på skibsvraget dag for dag

Den første uges udgravninger har også gjort marinarkæologerne lidt klogere på skibsvraget. De kan nu sige, at Svælget 1-skibet har været et lille, enmastet lastskib, som sejlede i årene omkring år 1800 og forliste med tung last af gule mursten.

Efter opmåling og 3D-dokumentation af skibe med lasten 'ombord', har marinarkæologerne nu taget alle murstenene ud af vraget og lagt dem i to depoter på havbunden.

Nu da murstenene er fjernet, kan arkæologerne se, at en del af skibets garnering - inderklædning - er bevaret, der hvor lasten af mursten lå i skibet. Der er også mærker efter, at stenlasten har slidt og gnavet i indersiden af skibets planker.

» Følg med i dybet: Læs opdateringer fra marinarkæologernes arbejde med at udgrave og hæve to skibsvrag i Øresund ...

Ukendte skibsvrag fra Svælget i Øresund

I løbet af foråret og sommeren 2023 skal Vikingeskibsmuseet gennemføre en kompleks, arkæologisk bedrift. Museets marinarkæologer skal udgrave og bjærge to hidtil ukendte skibsvrag fra sejlløbet ’Svælget’ i Øresund.

De to nyfundne skibe er henholdsvis et lastskib fra omkring år 1800 og et handelsskib fra middelalderen. Begge skal hæves del for del og senere både undersøges og 3D-opmåles på Vikingeskibsmuseet.

Om skibsfundet 'Svælget 1'

Svælget 1 blev fundet med de bevarede dele næsten helt fritlagt på havbunden. Skibets bund og lidt af den ene skibsside er bevaret relativt intakt og sammenhængende i en længde på ca. 15 meter.

Skibet er endnu ikke dendrokronologisk dateret, men arkæologerne har observeret en række bemærkelsesværdige, konstruktionsmæssige træk, der peger på, at skibet formodentlig er bygget i årene omkring år 1800 e.Kr.

Frem til begyndelsen af maj 2023 skal marinarkæologerne aftvinge skibet meget mere viden.

Skibet er bare et af utallige lastskibe, der leverede hverdagens fornødenheder til København for 200 år siden. Det kan dermed gøre os alle sammen klogere på skibshistorie og Københavns historie som havneby.

» På denne side opdaterer vi løbende med blogs, film og fotos fra marinarkæologernes arbejde ...

Baggrund for de marinarkæologiske udgravninger i Øresund

De to skibsvrag, som skal udgrave i Øresund, blev fundet af Vikingeskibsmuseets marinarkæologer ved forundersøgelserne af havbunden inden en kommende omlægning og uddybning af sejlrenden 'Svælget' ud for Amagers kyst.

Udgravningerne sker på for anledning af, at By og Havn fortager anlægsarbejder i Københavns Havn forud for etableringen af den kunstige ø Lynetteholm.

Vikingeskibsmuseet har ansvaret for arkæologien på havbunden øst for Storebælt. På den måde sørger vi for, at der ikke går kulturskatte tabt i forbindelse med anlægsarbejder til søs.

Vikingeskibsmuseet og By og Havn samarbejder om de praktiske løsninger omkring undersøgelserne - herunder havbundsanalyser og fartøjer. Arbejdet udføres i henhold til Anlægsloven efter de regler, der er udstukket i Museumsloven.


Created by Rikke Tørnsø Johansen