Ny Orehoved sejlrende, Tragten. Beretning for forundersøgelse af ny sejlrende til Orehoved Havn, Tragten

Ny Orehoved sejlrende, Tragten. Beretning for forundersøgelse af ny sejlrende til Orehoved Havn, Tragten rapport
Published 03th Feb 2017

J.nr. 2770

Publiceret juli 2015

Datering:Ældre Stenalder (ca. 12800-3950 f.Kr.).

Ved en marinarkæologisk forundersøgelse i et område af den nye sejlrende til Orehoved Havn kaldet "Tragten", blev der lokaliseret fund fra Ældre Stenalder. De fundførende aflejringer ligger dybere end den maksimale uddybningsdybde på 7,5 m, hvorfor de lokaliserede fund ikke berøres af uddybningen.


Created by Klara Fiedler & Andreas G. Binder