Vær med til at holde vores kulturarv i live på havet

Vikingeskibsmuseet i Roskilde har en stor samling af traditionelt klinkbyggede både, som bliver brugt til sejlads på uddannelsen. Foto: Nis Nielsen
Published 10th Mar 2023

Få historiske vingesus i sejlene og giv din viden videre. Kystvejlederuddannelsen giver endnu flere mod på eventyr og magiske oplevelser på vandet.

Sejlads i traditionelt klinkbyggede både giver dig adgang til konkrete og praktiske oplevelser om vores søfartshistorie. Erfaringerne i sejlads er gået i arv i generationer helt tilbage fra vikingetidens klinkbyggede både. Den praktiske viden om at sejle klinkbyggede både vil forhåbentlig sprede sig som ringe i vandet, når naturvejledere, museumsformidlere og private sejlentusiaster for tredje gang kan tage en uddannelse som kystvejleder på museet.

Lær historiske sejlkundskaber fra dig

Det er helt specielt at sejle i joller, der er mere end 100 år gamle. Det gør Mette Brask, som en del af det lokale bådelaug i Snekkersten Havn, hvor hun også sejler i sin egen klinkbyggede Smakkejolle, der er 109 år gammel.

Mette Brask, der til daglig arbejder som historisk koordinator på  i Helsingør, var med som kursist og udvikler af uddannelsen på Vikingeskibsmuseet i 2020.

”På kurset bliver du stærk i at give din sejladserfaring videre. Du bliver en god formidler og får gennemgået en masse vigtige aspekter i det at tage ansvar for andre,” fortæller hun. 

Kursisterne bliver blandt andet stærke til at sejle de klinkbyggede både i alt slags vejr og ved kæntring. De bliver gode til at give deres erfaring videre til andre og til at formidle kulturhistoriske emner omkring fiskeri og bådebyggertraditioner fra vikingetiden til 1800-talsjoller og op til i dag. 

Giv fantastiske oplevelser på vandet videre  

28-årige Nis Kristian Nielsen, der til daglig arbejder som bådebyggerlærling på Oselvarverkstaden syd for Bergen i Norge, var sidste år kursist på uddannelsen. Uddannelsen har givet ham nye redskaber til at lære sejlkunsten fra sig. Siden kurset har han undervist flere grupper i, hvordan man kan bruge og sejle den traditionelle klinkbyggede båd oselvaren i de norske fjorde.

”På en varm solskinsdag findes der ikke noget bedre end at sejle en tur rundt på fjorden med en kold sodavand. Noget af det fede ved de små åbne både, er jo al pladsen. Der er plads til både sodavand, brænde, mad, sovepose, kage – og ikke mindst, sin hund. Ja alt, hvad hjertet begærer. Når jeg så tager folk med ud, kan jeg godt lide at kombinere en induktiv og en deduktiv læringsmetode. Det går ud på, at jeg efter en kort introduktion giver en fra besætningen ansvaret for roret eller sejlet. På den måde får de tidligt lov til at prøve sig frem på egen hånd, og opbygger en erfaringslære. Det giver dem en følelse af kontrol og gør, at de hurtigere føler sig tryggere med sejladsen,” fortæller han.

Uddannelsen giver også sikre rammer til at teste bådenes og egne grænser af i hårdt vind og vejr. Og de dele af kurset, har været nyttige for Nis.

"Det er rart at have prøvet de her ting af, når man har folk med, som ikke har erfaring på vandet. Det gør, at jeg føler mig helt sikker på præcis, hvad jeg skal gøre, hvis jeg kommer ud i en situation, der er lidt hårdere end normalt,” fortæller han.

Bevaringsværdige kundskaber 

Kystvejlederuddannelsen kører i år for tredje gang, og er kun blevet endnu mere relevant siden UNESCO for et år siden anerkendte den nordiske klinkbådstradition som en af verdens levende kulturer, der er værd at beskytte. Det, at sejle de klinkbyggede både, er altså immateriel kulturarv. Derfor prioriterer Vikingeskibsmuseet højt at holde traditionen i live ved blandt andet at understøtte kystvejlederuddannelsen.

Kurset er for alle, men det er en stor fordel at have erfaring med at sejle og er særlig nyttig for naturvejledere, lærere og formidlere.

Du kan stadig nå at melde dig på hele eller dele af uddannelsen, som løber fra marts til september en forlænget weekend hver måned.


> Meld dig til online her og læs meget mere om de enkelte kurser.

 

Kystvejlederuddannelsen 2023

Den klinkbyggede åbne båd – tradition, brug og vedligehold
31. marts – 2. april (Vikingeskibsmuseet i Roskilde)
Kurset er for dig både med og uden sejladserfaring, der har interesse i håndværk, historie og roning.

Bådførerkursus
27. – 30. april (Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Roskilde Fjord)
Kurset er for dig både med og uden sejladserfaring, der vil lære at sejle en traditionelt klinkbygget båd. Vi underviser i sejlads af de klinkbyggede både helt fra start af.

Instruktørkursus 1 & 2
18.- 21. maj (Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Fjorden)
15. – 18. juni (Øhavets Smakkecenter og Strynø)
Kurset er for dig, der kan sejle. Her lærer du at planlægge en tur for en uerfaren gruppe på vandet. Friluftsliv er omdrejningspunktet, vi overnatter i telt og arbejder med navigation, turplanlægning, fiskeri, kystkultur, kystnatur og pædagogik.

Vejleder i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv 1 & 2:
24. – 27. august (Vikingeskibsmuseet i Roskilde)
15. – 17. september (Vikingeskibsmuseet i Roskilde)
Kurset er for dig, der kan sejle og er en overbygning på instruktørkurserne for dig, der gerne vil kunne tage en gruppe under 20 personer med ud på vandet. Kurset afsluttes med en praktisk-pædagogisk eksamen.


Created by Kathrine Meyer Jørgensen