Vikingeskibsmuseet tilbyder læring til alle Danmarks skoler

Online undervisning på Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Published 03th Aug 2023

Vikingeskibsmuseet inviterer alle danske børn og elever ind i vikingernes verden og vores fælles maritime kulturarv - også dem, der ikke lige tager turen til Roskilde.

Undervisningen på Vikingeskibsmuseet understøtter en undersøgelsesbaseret tilgang til historien. Derfor er omdrejningspunktet i vores aktiviteter børnenes og elevernes undren over og deres spørgsmål til det, de oplever undervejs.

Vi vil gerne arbejde med, at eleverne får undersøgelseskompetencer i forhold til, hvad viden er, og hvordan den skabes. Vi oplever, at elever tror, at eksisterende viden om fortiden er sandheden. Det handler om, at eleverne stiller spørgsmål, der åbner op for nye perspektiver på historien.” forklarer Kathrine Noes Sørensen, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Vikingeskibsmuseet.

Historisk viden er dynamisk

Som en del af undervisningen på Vikingeskibsmuseet, får eleverne mulighed for at træne deres evne til at opstille hypoteser og argumentere for disse med hjemmel i deres observationer. Mange af de elever, der besøger museet, er trænet i at skulle svare på spørgsmål ud fra en forståelse af viden som faktuel. Det er et muligt afsæt, men på Vikingeskibsmuseet vil vi gerne bidrage til, at eleverne også lærer at gå mere undersøgende til værks og dermed forstår, hvordan historie skabes. Kathrine Noes Sørensen peger på, at elevernes spørgsmål er udgangspunktet for den læring:

”Vi kan ikke altid dvæle ved spørgsmålene, men bare det at få dem stillet, få dem iltet, det åbner for nye tanker. Det kobler også elevernes erfaring til stedet og genstandene. Vi vil godt have, at de forstår, at man ikke kan sige noget absolut til alle tider: historisk viden er dynamisk”, slutter Kathrine Noes Sørensen.

Hele Danmarks museum

På Vikingeskibsmuseet tager vi vores rolle som hele Danmarks museum for vores fælles maritime kulturarv alvorligt, og vi er dedikeret til undervisningen, der understøtter en undersøgelsesbaseret tilgang til historien. Derfor gør vi os umage med, at sikre at vores viden om vikingernes verden og tilgang til historieundervisningen er tilgængelig for alle danske børn og elever. 

På Vikingeskibsmuseets hjemmeside har vi samlet en masse viden om vikingerne, deres samfund, rejser, skibe og ikke mindst om de mennesker, der levede dengang. Du kan finde opgaver om vikingerne og vikingetiden og instruktioner til aktiviteter, man selv kan lave enten i skolen eller hjemmefra. Det kan du kan bruge til undervisningen på skolen - også uden at besøge Vikingeskibsmuseet. 

» Find undervisningsmateriale og videoundervisning her...

Videoundervisning i samarbejde med Gyldendal

De nyeste film i rækken er skabt i samarbejde med Gyldendal og tager eleverne med på en fortælling om vikingeskibenes betydning for vikingetidens samfund. Filmene fokuserer på vikingeskibenes forskellige former og funktioner, men også hvordan vikingeskibene muliggjorde at vikingerne kunne rejse langt omkring og bl.a. handle med de mennesker de mødte undervejs.

Endelig fortæller museets dygtige håndværkere om, hvordan Vikingeskibsmuseet arbejder med at rekonstruere vikingeskibe med vikingetidens værktøj og teknikker, og hvilke spørgsmål vi stiller os selv, når vi arbejder med fortiden og rekonstruere vikingernes skibe.

» Se filmen i sin fulde længde her... 

Få en omvisning online

Vækker det digitale undervisningsmateriale elevernes nysgerrighed, kan I følge op med online undervisning ’live’ fra museet via Teams! Imens vi bevæger os rundt på museet, fortæller vi de spændende historier om vikingernes skibsbygning, kongemagten, håndværk og krig.

Undervisningen tager afsæt i elevernes nysgerrighed efter og spørgsmål til skibene og perioden. Vi vinkler det digitale besøg på museet efter jeres indgangsvinkel til emnet f.eks. kildearbejde, historiekonstruktion eller noget helt tredje. Online undervisningen kan bookes fra 1. november – 1. maj.

» Læs mere om muligheden for onlineundervisning her...

Vikingeskibsmuseet x Gyldendal

De nye film er skabt i samarbejde med Gyldendal, der ligeledes har udviklet undervisningsforløb, der omhandler vikingetidens handel og maritime håndværk.

» Vikingeskibe | Håndværk og design 3-8 | Gyldendals fagportaler
» Hvem var vikingerne? | Historie 3-6 | Gyldendals fagportaler
» Vikingernes skibe | Historie 7-9 | Gyldendals fagportaler

Undervisningsforløb og besøg på museet

Skoletjenesten har åben for undervisning tirsdag, onsdag og torsdag hele skoleåret. I kan besøge museet uden undervisning alle ugens dage, men I bedes kontakte bookingen for at bestille tid.
» Læs mere om Vikingeskibsmuseets Skoletjeneste