Undervisning og læring på Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet inviterer børn og elever ind i vikingernes verden og vores fælles maritime kulturarv.

Afsættet for vores aktiviteter er de fem originale vikingeskibe, og hvad de kan fortælle os om datidens samfund og mennesker.
 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Vores undervisningsforløb og -aktiviteter foregår i det levende og autentiske miljø omkring museet og i de nordiske både på fjorden.

Vi kommer tæt på vikingetidens maritime håndværk, de udendørs rekonstruktioner og vores indendørs modeller af henholdsvis et krigsskib og handelsskib.
 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Undervisningen understøtter en undersøgelsesbaseret tilgang til historien. Derfor er omdrejningspunktet i vores aktiviteter børnenes og elevernes undren over og deres spørgsmål til det, de oplever undervejs.

Vi lægger vægt på, at børn og elever lærer om historien ved at forholde sig til spor fra fortiden. Dette gør vi ved, at de konstruerer historiske scenarier med inddragelse af arkæologiske fund og genstande karakteristisk for perioden.

Vi vil gerne understøtte elevernes fysiske oplevelse af, at vikingetidens samfund bestod af mennesker, der praktiserede specialiserede håndværk og mestrede at sejle skibe over forskellige farvande.

Ved at lade eleverne sejle i nordiske både, og prøve kræfter med de maritime håndværk, bliver eleverne sat i en situation, hvor de igennem oplevelserne får en fornemmelse for menneskenes livsvilkår i vikingetiden.

Skoletjenestens åbningstider

Skoletjenesten har åbent for undervisning mellem kl. 10.00 – 16.00. For skolebesøg uden undervisning bedes I kontakte bookingen for at bestille tid.

Skoletjenesten har åben for undervisning alle hverdage. 
I forbindelse med helligdage og skoleferier er Skoletjenesten lukket, på nær uge 7 og 8, hvor der kan bookes undervisningsforløb.