Lærerens og pædagogens rolle

Når du tager på Vikingeskibsmuseet med din klasse eller børnegruppe, håber vi I får et lærerigt besøg, der supplerer jeres arbejde med emnet i børnehaven eller på skolen. 
 

Besøg med undervisning

Vi ønsker at skabe en forankring mellem forløbet på museet og den kontekst museumsoplevelsen indgår i før og efter besøget. 

Før besøget

Når du ringer til museets besøgsbestilling, vil vi gerne vide i hvilket sammenhæng besøget foregår. Hertil om I har arbejdet med emnet, inden I skal på Vikingeskibsmuseet. Informationen bruger museumsunderviserne i deres forberedelse af jeres besøg og til den indledende dialog med dig som lærer og pædagog og senere i relationen til børnene og eleverne. 

Under besøget

Under besøget har du som lærer eller pædagog ansvaret for, at børnene og eleverne er fokuserede på at deltage i undervisningen. Det vil sige, at de kan modtage information, deltage i dialogen og aktiviteterne undervejs.

I undervisningen på Vikingeskibsmuseet ønsker vi at invitere dig som lærer og pædagog med i selve undervisningen af børnene og eleverne.
Det betyder, at du gerne må supplere underviserens spørgsmål, faglige pointer osv. Du kender eleverne bedst og kan således være et vigtigt bindeled mellem museumsbesøget og jeres undervisning og aktiviteter i børnehaven eller på skolen.  

Vi tilstræber, at museumsunderviseren indledningsvist har en dialog med dig om, hvad din rolle er undervejs. 
Er du usikker på, hvad din rolle er, eller har underviseren ikke fået talt med dig, skal du ikke tøve med at spørge vedkommende.  
 

Besøg uden undervisning

Vi har mange spændende udstillinger og et aktivt miljø omkring Museumsøen, som I er velkommen til at benytte under besøget.  
Som lærer og pædagog har du ansvaret for eleverne og børnene på museets området. 
Det betyder, at du har opsynet med dem, og de frem til 6. klasse ikke færdes på egen hånd, men i grupper under opsyn af en voksen i selve vikingeskibshalen. 

Særligt i forårs- og sommermånederne har museet mange besøgene. Det betyder, at der er mange gæster på museets område. 
Vi opfordrer jer såvel som alle andre besøgsgrupper til at tage hensyn til hinanden. 

Af hensyn til museets øvrige gæster er de offentlige rundvisninger desværre ikke åbne for skoleklasser.