Undervisning målrettet ungdomsuddannelser

Vi tilbyder undervisning til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, hvor vi vinkler undervisningen til uddannelsesinstitutionernes og de enkelte holds interesse inden for museets felt og arbejdsmetode.

Sammen med eleverne udforsker vi vikingetiden med afsæt i begreber som eksperimentalarkæologi, metodeforståelse, kildebrug og tværfaglige arbejdsprocesser. 

Vores undervisningsaktiviteter bliver udviklet og løbende kvalitetssikret i samarbejde med vores målgrupper

Tag klassen med på Vikingeskibsmuseet til et forløb om skibene og deres betydning for vikingetidens samfund

Skibe og mennesker i vikingetiden

Igennem forløbet opnår eleverne viden om den eksperimentalarkæologiske arbejdsproces, vikingernes skibsbygning og forskellige sejladser i kendt såvel som ukendt farvand. 

Tag klassen med på en lærerig dag på Vikingeskibsmuseet, hvor de kan danne tætte relationer og få større indsigt i vikingetiden

Undervisningsmaterialer

Find inspiration til forberedelse og efterbearbejdelse af dit museumsbesøg under 'Undervisningsmaterialer'.