Pædagogisk profil

Det maritime miljø og fortællingen om vikingernes fantastiske verden åbner sig for børn og unge og giver perspektiver ind i deres egen samtid.

En undersøgende tilgang til historien

I undervisningen på Vikingeskibsmuseet har vi en undersøgelsesbaseret tilgang til historien, hvor vi tager afsæt i børnenes og elevernes nysgerrighed om vikingetiden og Danmarks maritime historie.

I den undersøgelsesbaserede undervisningsform har vi fokus på, at læring sker ved aktiv deltagelse. På forskellig vis skal børn og unge undersøge historien og fortidens mennesker gennem brug af kroppen, deres sanser og evne til at reflektere og argumentere.

Vi lægger vægt på, at de lærer om historien ved aktivt at forholde sig til spor fra fortiden. Dette gør vi ved, at de konstruerer historiske scenarier med inddragelse af arkæologiske fund og genstande karakteristisk for perioden.

Hvordan undersøger vi historien på Vikingeskibsmuseet?

Den undersøgelsesbaserede tilgang til undervisningen udspringer af museets eksperimentalarkæologiske arbejdsmetode, og hvordan forskellige eksperter og faggrupper skaber forståelse for og viden om fortiden.

Undervisningen fokuserer derfor på tre omdrejningspunkter, der er inspireret af den eksperimentalarkæologiske praksis og fagfolkenes tilgang til at forstå og bruge de fem vikingeskibe. Dette indbefatter brug af genstande til at skabe viden om fortiden, formulering af undersøgelsesspørgsmål (til historien) samt udforskning af fortiden ud fra et tværfagligt ståsted.

Med inddragelse af den eksperimentalarkæologiske metode understøtter undervisningen elevernes kildekritiske evner, og de øver sig i at skabe viden om fortiden og det at kunne identificere og vurdere forskellige udlægninger af historiebrug og –skabelse.


Eksempler fra praksis - læs de tre spændende artikler


EMU Danmarks Læringsportal

På Vikingeskibsmuseet i Roskilde samarbejder en række fagspecialister om at undersøge fortiden. Centralt i undersøgelserne står museets skibe fra vikingetiden. De er også vigtige i museets undervisning, hvor elever selv skaber viden om fortiden.

» Læs den spændende artikel om 'Historisk bevidsthed i Åben skole' bragt af emu, Danmarks læringsportal.

Skoletjenesten.dk

En undersøgelse i et pædagogisk laboratorium på Vikingeskibsmuseet viser, at den eksperimentalarkæologiske metode på særlig vis kan bidrage til elevernes læring i historiefaget.

» Læs artiklen om erfaringerne med eksperimentalarkæologisk metode til undervisning på Skoletjensten.dk.

Folkeskolen.dk

I Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet er det vores erfaring, at arbejdet med at håndtere og skabe ny viden i historieundervisningen kan være udfordrende både for eleverne, for historielærere og for os som museumsundervisere. Vi oplever f.eks. ofte, at eleverne ser viden som noget, der skabes gennem skriftlige kilder og bøger - og dermed opfatter de historiefaget primært som et skriftligt fag.

» Bliv klogere på hvordan undersøgelsesbaseret undervisning udfordrer historisk bevidsthed hos elever i artiklen udgivet af Folkeskolen.dk.