COVID-19: På nuværende tidspunkt kan vi ikke afholde sejladser. Vi arbejder hårdt på igen at kunne tilbyde sejlture på fjorden.

Sejlads på fjorden

Periode: 1. maj – 1. oktober

Oplev Roskilde Fjord i en af museets traditionelle nordiske både. Lad eleverne få fjorden ind under huden gennem sejladsen, imens de får en fornemmelse for vikingetidens vigtigste transportmiddel, der bragte vikingerne vidt omkring til fremmede kulturer.  

Omdrejningspunktet for sejladsen som et særligt undervisningsmiljø er elevernes og lærernes aktive deltagelse, da de er med til at ro og sejle bådene ud og hjem. 
Foruden at styrke elevernes faglige kompetencer er sejladsen velegnet i forbindelse med fokus på elevernes samarbejdsevne og sociale dynamik imellem.   

Vores sejladsinstruktører og gaster tager eleverne med på en særlig rejse, hvor der vægtes mellem temaer som navigation i vikingetiden og nu, bådenes sejlfunktioner samt hvordan det at afprøve skibene i praksis kan bidrage med afgørende viden til vores forståelse af perioden. 

Grundskolen

Sejladsen giver et perspektiv på undervisningen til lands og understøtter elevernes forståelse af sammenhænget mellem fortid og nutid. 
Dette gælder forløb, hvor der eksempelvis er et håndværksfagligt perspektiv, navigationsfagligt omdrejningspunkt eller målet er en dybere forståelse for perioden, og hvordan museet bruger skibene og sejladsen til at opnå den viden.

Ungdomsuddannelser

På sejladsen kan eleverne f.eks. stifte bekendtskab med navigation i vikingetiden og nu. Der er ligeledes fokus på selve sejladsen som en kilde til at få en større forståelse for vikingetiden som periode.
Sejladsen er et unikt møde mellem eleverne og så skipperens og hans eller hendes personlige oplevelser og erfaringer med at sejle råsejl – det sejl som vikingerne benyttede.