Specialskoler

Kommer du med en specialklasse eller -gruppe har vi forskellige undervisningsforløb, der tilgodeser grupper med forskellige specialbehov.  

Er der særlige hensyn, vi skal tage undervejs i forløbet, er det vigtigt, at vi kender til dem inden forløbets start. På den måde kan vi tilrettelægge undervisningen, så det passer eleverne. 

VIGTIGT: Hvis I besøger museet på egen hånd med en daginstitution eller en skoleklasse, uden at have bestilt et undervisningsforløb, skal I stadig bestille en tid i forvejen hos vores booking, så vi sikrer at myndighedernes anbefalinger for antal og afstande overholdes.